อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

มีบ้าน2หลังไว้อาศัยและแบ่งให้เช่า-ต้องเสียภาษีอย่างไร

ไขคำตอบภาษีที่ดิน...ถาม-มีบ้าน 2 หลัง หลังแรกเป็นทาวน์เฮ้าส์ไว้พักอาศัย และหลังที่ 2 เปิดเป็นห้องเช่า เจ้าของจะต้องเสียภาษีหรือไม่ ต้องไปแจ้งเรื่องที่ไหน ...มาฟังคำตอบกันดู จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.05 น.


หลังจากเว็บฯ "เดลินิวส์ออนไลน์" เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เนื่องจากปัญหาบางอย่างยังไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้มีผู้ส่งคำถามมาที่ landtaxdailynews@gmail.com มาเป็นจำนวนมาก โดย "เดลินิวส์ออนไลน์" จะทยอยไขปัญหาของทุก ๆ ท่านอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้คุณผู้อ่านสอบถามปัญหาเรื่องภาษีที่ดินดังนี้...

ถาม... มีบ้าน 2 หลัง คือหลังที่ 1 เป็นทาวน์เฮ้าส์พักอาศัยธรรมดา 2 ชั้น ประมาณ 20 ตรว.อยู่ กทม. บางบอน (มูลค่าน่าจะไม่เกินล้าน) และหลังที่ 2 เป็นที่ดินที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ประมาณ 40 ตรว. เปิดเป็นห้องเช่า 4 ห้อง 1 ชั้น (มูลค่าไม่น่าเกินห้าแสน) ไม่ทราบว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ และต้องไปแจ้งเรื่องภาษีอย่างไรบ้าง

ตอบ- ในกรณีเจ้าของบ้าน มีชื่ออยู่หลังโฉนดทั้ง 2 หลัง ตามกฎหมายจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีที่ดินฯ ให้กับบ้านที่เป็นหลังหลักซึ่งเจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  และราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งในกรณีนี้หากเจ้าของมีชื่อตามโฉนด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังแรกที่กรุงเทพฯ ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี
ส่วนบ้านหลังสอง (เชียงใหม่) หากเป็นการทำห้องปล่อยเช่าเพื่ออยู่อาศัย เจ้าของมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอัตราที่พักอาศัย เริ่มต้นที่ล้านละ 200 บาท  ตามราคาประเมินที่ดินและปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์กำหนด ซึ่งในกรณีนี้หากมีราคาประเมินอยู่ที่ 5 แสนบาทจริง เจ้าของจะเสียภาษีปีละ 100 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามในส่วนของรายได้จากค่าเช่า เจ้าของบ้านจะต้องนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้เป็นประจำปี ในทุกปีกับกรมสรรพากร แต่ในทางกลับกันหากเจ้าของบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เชียงใหม่ ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีของบ้านหลังเชียงใหม่ แต่ต้องมาเสียภาษีในส่วนทาวน์เฮ้าส์หลังกรุงเทพฯแทน

สำหรับวิธีการเสียภาษีที่ดินฯ ให้เสียภาษีตามแนวทางทั่วไป หากบ้านอยู่ใน กทม.ให้เสียภาษีกับสำนักงานเขต กทม. แต่หากอยู่ต่างจังหวัดให้เสียภาษีกับเทศบาล หรืออบต. โดยการเสียภาษีในปี 63 ทางเขต เทศบาล หรืออบต จะทยอยส่งเอกสารประเมินการเสียภาษีภายในเดือนมิ.ย.63 จากนั้นเจ้าของบ้านต้องมีหน้าที่เสียภาษีภายในเดือนส.ค.63ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
อาคารพาณิชย์ชั้นล่างให้เช่า ชั้นบนอาศัย-เสียภาษีอย่างไร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    19%
  • ไม่เห็นด้วย
    81%

ความคิดเห็น