อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ปิด"วัดมังกรกมลาวาส"ตลอดเม.ย. ป้องกันโควิดระบาดพระ-ประชาชน

วัดมังกรกมลาวาส ประกาศปิดวัดและงดกิจกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่วันนี้ (1เม.ย.) ถึง 30 เม.ย.63 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพระภิกษุสามเณรภายในวัดและประชาชนทั่วไป พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 17.32 น.


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดมังกรกมลาวาส ออกประกาศเรื่องขอปิดวัดและงดกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 63  โดยมีข้อความประกาศว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันพบการติดเชื้อของจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 137/2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)สำหรับพระภิกษุสามเณร นั้น 


 
วัดมังกรกมลาวาส ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศาสนิกชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดถึงนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้ามาภายในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดตลอดถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 วัดมังกรกมลาวาสได้กำหนดปิดวัดและงดกิจกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18