อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

เงินเยียวยา"คนพิการ"1,000บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติวันนี้เช็กได้เลย

เช็กด่วน เงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชีผู้พิการอัตโนมัติ วันที่ 29 พ.ค.นี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.06 น.


มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการครั้งนี้ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆ เพราะเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) คนพิการที่จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท มีอยู่จำนวน 2 ล้านคน โดยมีขั้นตอนการโอนดังนี้1) คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2) คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3) คนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ https://www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307

อย่างไรก็ตาม ผู้พิการสามารถเข้าไปตรวจสอบสวัสดิการ "คนพิการ" อื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกตรวจสอบข้อมูล ก็จะแสดงผลการตรวจสอบว่าได้รับสิทธิสวัสดิการอะไรบ้าง เช่น เบี้ยความพิการ เป็นต้น ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%