อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

'ม.เกริก'ยันชัดสารนิพนธ์'มาริโอ้' ได้มาตรฐานตามสกอ.

“รศ.ดร.นันทนา” คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก ยันสารนิพนธ์ “มาริโอ้” เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.อ้างผลวิจัยทำขึ้นพ.ศ. 2559 จึงเป็นเช่นนั้น รับบกพร่องการพิสูจน์อักษร พร้อมปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.09 น.


จากกรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสารนิพนธ์ ปริญญาโท ของดาราหนุ่ม “มาริโอ้ เมาเร่อ” เรื่อง “ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา :ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559” ซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคุณภาพของสารนิพนธ์ว่า มีทั้งคำผิด คุณภาพการใช้ภาษา การกระจายตัวกลุ่มตัวอย่าง การเรียบเรียงประโยคที่มาจากวิกิพีเดียล้วนๆ พร้อมทั้งการตั้งหัวข้อ ตัวแปรที่ใช้ กลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎี ที่ไปคนละคนละทิศละทาง ต่างบอกว่าคุณภาพนั้นต่ำกว่าเกณฑ์มาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เมาเร่อ โดยระบุว่า “จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องสารนิพนธ์ ของมาริโอ้ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้1.การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทางสกอ.อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปีพ.ศ. 2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบ แบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผล วิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการกรณีที่ทางโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัย พบว่า ดารนักแสดง มีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่า รัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปีพ.ศ. 2559 อันเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้ โดยสิ้นเชิง

2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆ ไป”

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : ดร.นันทนา นันทวโรภาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง..
- แชร์สนั่น!สารนิพนธ์'ป.โทมาริโอ้' เขียนผิด-ไม่ได้คุณภาพ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    47%
  • ไม่เห็นด้วย
    53%

ความคิดเห็น