อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง บำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 15.38 น.

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 มิ.ย.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร บริเวณชั้น 4 พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้นลงชั้น 1 มาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธาน กราบ

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและถวายความเคารพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ออกจากพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เดินทางกลับ.