อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

กองทัพภาคที่1จัดซ้อมริ้วขบวนเสด็จฯทางสถลมารคครั้งแรก

ประชาชน-นักท่องเที่ยวตื่นตาความงดงามการซ้อมขบวนพยุหยาตรา-สถลมารคเนื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.59 น.

เมื่อเวลา 15.48 น. วันที่ 26 พ.ย. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี จัดให้มีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เบื้องปลาย โดยเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 13 มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,200 นาย ใช้เรือพนะที่นั่ง และพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 52 ลำ เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแก่งประเทศไทย และท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงเทพ ก่อนยาตราไปตามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าไปยังท่าราชวรดิฐ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร หลังจากใช้เวลารวม 57 นาที ขบวนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ยาตรามาถึงท่าราชวรดิษฐ์ในเวลา 16.45 น. จากนั้นกองทัพภาคที่ 1 จัดซ้อมริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารค (ราบใหญ่) เป็นครั้งแรกโดยเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 17.07 น. ซึ่งในวันพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิษฐ์ มายังพระบรมมหาราชวัง ผ่านเส้นทางถนนมหาราช เลี้ยวขวาแยกมหาราช มุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าประตูวิเศษไชยศรี และเลี้ยวขวาประตูพิมานไชยศรี มุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมทรงพระดำเนินในขบวนด้วย รวมระยะทาง 850 เมตร ความยาวริ้วขบวน 380 เมตร กำลังพลประมาณ 400 นายในการฝึกซ้อมครั้งนี้กำลังพลเดินตามจังหวะบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยเพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล ยามเย็น และใกล้รุ่ง บรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพบก ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่นำกล้องถ่ายภาพแและโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพความงดงามของริ้วขบวนด้วยความตื่นตาตื่นใจ ก่อนการฝึกซ้อมสิ้นสุดในเวลา 17.35 น. ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 27 นาที  ทั้งนี้ การซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 3 ธ.ค. ก่อนจะมีการซ้อมเสมือนจริงวันที่ 7 และ 9 ธ.ค. ส่วนริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคกำหนดการฝึกซ้อมครั้งต่อไปในวันที่ 4 และ 7 ธ.ค.