อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ความไพเราะบนคุ้งน้ำ "กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ"

เปิดบทกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.18 น.

เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมพระบรมวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 "เดลินิวส์ออนไลน์" ขอพามาชื่นชมความไพเราะของ กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บทสรรเสริญพระบารมี
๏ พระ-ไตรรัตนะแผ้ว        เผด็จมาร
บรม-ทิพย์โสฬสสถาน       เทพถ้วน
ราชา-ธิราชบุราณ            บุรพกษัตริย์
ภิเษก-เสกสรรพพรล้วน      หลั่งฟ้ามาถวาย๚ะ๛
๏ พระเอย พระผ่านฟ้า       พระบุญญาพระบารมี
สืบทรงวงศ์จักรี               ให้เปรมปรีดิ์ทุกปวงชน
๏ ดั่งรุ่งอรุณเริ่ม              แสงสุขเสริมสืบนุสนธิ์
สว่างสร่างกังวล              ผุดผ่องพ้นผ่านผองภัย
๏ พระเอย พระผ่านเผ้า     ที่โศกเศร้าค่อยสดใส
คนท้อขอถอดใจ             ค่อยฟื้นไข้ขึ้นครามครัน
๏ ทรงธรรมปานน้ำทิพย์    เทพไทหยิบหยาดสวรรค์
ชุ่มชื่นชุบชีวัน                เป็นมิ่งขวัญแห่งชีวา
๏ พระเอย พระผ่านพิภพ   สุขสงบงามสง่า
ปานเพชรเก็จก่องนภา       ประดับฟ้าประดับไทย
๏ เดชะพระบารมี            วงศ์จักรีจึงเกริกไกร
ทวีโชคทวีชัย                 ทวีสุขทุกวารวัน
๏ พระเอย พระผ่านเมือง    ไทยประเทืองประทับขวัญ
ปวงบุญแต่ปางบรรพ์         พระทรงธรรม์จึงทรงไทย
๏ ทรงศีลทั้งทรงสัตย์        จึงทรงฉัตรจึงทรงชัย
บัวบุญจึงเบ่งใบ              อุบลบานบนธารธรรม
๏ พระเอย พระผ่านเกล้า    ทุกค่ำเช้าไทยชื่นฉ่ำ
พระมหากรุณานำ            คือน้ำทิพย์ลิบโลมดิน
๏ พระทศมินทร์ปานปิ่นเพชร จึงสำเร็จเด็จไพรินทร์
ฟื้นฟ้าฟื้นธานินทร์           จงภิญโญยิ่งโอฬาร
๏ พระเอย พระผ่านฟ้า      พระเดชาจงฉายฉาน
แม้นมีมวลหมู่มาร            จุ่งมอดม้วยด้วยพระบารมี
๏ หมู่มิตรจงมั่นคง          น้ำจิตตรงเต็มไมตรี
ไพร่ฟ้าประชาชี              สามัคคีอยู่มั่นคง
๏ เดชะพระไตรรัตน์        ทั้งศีลสัตย์สร้างเสริมส่ง
พระบารมีจักรีวงศ์          ทุกพระองค์เป็นธงชัย
๏ แรงรักแห่งทวยราษฎร์  หลอมรวมชาติสืบศาสน์สมัย
ร้อยถ้อยร้อยดวงใจ        ถวายไท้องค์ทศมินทร์
๏ ขอจงทรงพระเกษม     เอิบอิ่มเอมดั่งองค์อินทร์
พระกมลหมดมลทิน        ผ่องโสภินดั่งเพชรพราย
๏ ปรารถนาสารพัด        สมพระมนัสที่ทรงหมาย
สุขทวีมิมีวาย               พระบรมวงศ์ทรงพร้อมเพรียง
๏ พระบารมีที่ทรงสร้าง    ไป่โรยร้างรุ่งเรืองเรียง
บำรุงรัฐวัดวังเวียง          จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ-เทอญ๚ะ๛
------------
นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒