อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ความไพเราะบนคุ้งน้ำ "กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ"

เปิดบทกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.18 น.

เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมพระบรมวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 "เดลินิวส์ออนไลน์" ขอพามาชื่นชมความไพเราะของ กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บทสรรเสริญพระบารมี
๏ พระ-ไตรรัตนะแผ้ว        เผด็จมาร
บรม-ทิพย์โสฬสสถาน       เทพถ้วน
ราชา-ธิราชบุราณ            บุรพกษัตริย์
ภิเษก-เสกสรรพพรล้วน      หลั่งฟ้ามาถวาย๚ะ๛
๏ พระเอย พระผ่านฟ้า       พระบุญญาพระบารมี
สืบทรงวงศ์จักรี               ให้เปรมปรีดิ์ทุกปวงชน
๏ ดั่งรุ่งอรุณเริ่ม              แสงสุขเสริมสืบนุสนธิ์
สว่างสร่างกังวล              ผุดผ่องพ้นผ่านผองภัย
๏ พระเอย พระผ่านเผ้า     ที่โศกเศร้าค่อยสดใส
คนท้อขอถอดใจ             ค่อยฟื้นไข้ขึ้นครามครัน
๏ ทรงธรรมปานน้ำทิพย์    เทพไทหยิบหยาดสวรรค์
ชุ่มชื่นชุบชีวัน                เป็นมิ่งขวัญแห่งชีวา
๏ พระเอย พระผ่านพิภพ   สุขสงบงามสง่า
ปานเพชรเก็จก่องนภา       ประดับฟ้าประดับไทย
๏ เดชะพระบารมี            วงศ์จักรีจึงเกริกไกร
ทวีโชคทวีชัย                 ทวีสุขทุกวารวัน
๏ พระเอย พระผ่านเมือง    ไทยประเทืองประทับขวัญ
ปวงบุญแต่ปางบรรพ์         พระทรงธรรม์จึงทรงไทย
๏ ทรงศีลทั้งทรงสัตย์        จึงทรงฉัตรจึงทรงชัย
บัวบุญจึงเบ่งใบ              อุบลบานบนธารธรรม
๏ พระเอย พระผ่านเกล้า    ทุกค่ำเช้าไทยชื่นฉ่ำ
พระมหากรุณานำ            คือน้ำทิพย์ลิบโลมดิน
๏ พระทศมินทร์ปานปิ่นเพชร จึงสำเร็จเด็จไพรินทร์
ฟื้นฟ้าฟื้นธานินทร์           จงภิญโญยิ่งโอฬาร
๏ พระเอย พระผ่านฟ้า      พระเดชาจงฉายฉาน
แม้นมีมวลหมู่มาร            จุ่งมอดม้วยด้วยพระบารมี
๏ หมู่มิตรจงมั่นคง          น้ำจิตตรงเต็มไมตรี
ไพร่ฟ้าประชาชี              สามัคคีอยู่มั่นคง
๏ เดชะพระไตรรัตน์        ทั้งศีลสัตย์สร้างเสริมส่ง
พระบารมีจักรีวงศ์          ทุกพระองค์เป็นธงชัย
๏ แรงรักแห่งทวยราษฎร์  หลอมรวมชาติสืบศาสน์สมัย
ร้อยถ้อยร้อยดวงใจ        ถวายไท้องค์ทศมินทร์
๏ ขอจงทรงพระเกษม     เอิบอิ่มเอมดั่งองค์อินทร์
พระกมลหมดมลทิน        ผ่องโสภินดั่งเพชรพราย
๏ ปรารถนาสารพัด        สมพระมนัสที่ทรงหมาย
สุขทวีมิมีวาย               พระบรมวงศ์ทรงพร้อมเพรียง
๏ พระบารมีที่ทรงสร้าง    ไป่โรยร้างรุ่งเรืองเรียง
บำรุงรัฐวัดวังเวียง          จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ-เทอญ๚ะ๛
------------
นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒