อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ร.10 พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ในวันนี้ประกอบด้วยโรงพยาบาลตากสิน, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 16.14 น.

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แก่โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน

อุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องช่วยหายใจ Bennett รุ่น 840 ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการจำนวน 3 เครื่อง 

สำหรับเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Draeger จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett จำนวน 2เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Event จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องช่วยหายใจ Neumovent จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Bellavista จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องช่วยหายใจ LAVI  จำนวน 1 เครื่อง  รวม 12 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆมาแล้ว ประกอบด้วยโรงพยาบาลตํารวจ เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น980 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น840จำนวน 2 เครื่อง,โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น980จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น840จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัด Oxygen Rossmax รุ่น SB 100 จำนวน 8 เครื่อง เครื่องวัด Oxygen Rossmax รุ่น SB 200 จำนวน 5 เครื่อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 980 จำนวน 1เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840  จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น Carina จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet รุ่น SERVO-s จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น V 300 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Event รุ่น 7iL จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ Event รุ่น Evolution จำนวน 1 เครื่อง 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาล เครื่องช่วยหายใจ Bennett รุ่น 840 จำนวน3 เครื่อง และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เครื่องช่วยหายใจ Bennett รุ่น 840 จำนวน3 เครื่อง.