อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯ'สุรยุทธ์'เป็นประธานพิธีหว่านข้าวแปลงนาสวนจิตรลดา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี 2564 จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.43 น.

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 11 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต และให้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เมื่อ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึง บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน รอรับ ประธานองคมนตรี จากนั้นออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ฯ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว จากนั้น ประธานองคมนตรี เดินทางกลับ