อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ร.10 พระราชทานเพลิง พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 93 ปี พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 21.35 น.

เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 29 ต.ค. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 93 ปี โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จฯ ในการนี้ด้วยพลอากาศเอกกำธน เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2469 จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ กับ นางจินดา สินธวานนท์ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่ 13 เริ่มดำรงตำแหน่งองคมนตรีในปี 2530-2559 และยังถวายงานต่างๆ อาทิ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9, ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง, รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานกรรมการมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณี, นายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตรธิดา 3 คน.