อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

'ในหลวง-พระราชินี'เสด็จฯพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ณ พระลานพระราชวังดุสิต  พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น.


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาร่วมพิธีด้วยในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ 30 รูป สวดมาติกา จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 2 จำนวน 10 ไตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 4 ไตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะจนครบ 30 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรกจากนั้น ผู้นำศาสนาอิสลามจำนวน 30 คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์จำนวน 30 คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร พราหมณ์จำนวน 30 คน สวดถวายพระพร ศาสนาจารย์ในศาสนาซิกข์ จำนวน 30 คน สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เมื่อเสร็จพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพรามหณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จำนวน 12 ราย เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วเสด็จฯ กลับทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีสวดมนต์ที่พระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรก โดยมีพสกนิกรจำนวนมากสวมใส่เสื้อสีขาวและสีเหลืองทยอยเดินทางมารอร่วมพิธีตั้งแต่ช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงมาดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วมในพิธี พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแจกหนังสือบทเจริญมหามงคลรวมศาสนาภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีภาพวาดลายฝีพระหัตถ์และข้อความ “ความรัก ความห่วงใย” ซึ่งด้านหลังเป็นบทสวดให้พรภาษาบาลีให้แก่ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย.