อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ท่องเที่ยว "วิถีใหม่" อย่างรับผิดชอบ

ททท. สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน หนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เน้นความสำคัญสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.25 น.


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยก็ได้รับผลกระทบแบบที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ บางคนมองว่าเป็นวิกฤติ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสด้วย จึงน่าจะถือโอกาสนี้เปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน นั่นก็คือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ททท.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ไม่ใช่เพียงแค่การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับมิติในด้านสังคม และเศรษฐกิจด้วย โดยมี "BEST" เป็นอีกแนวคิดของการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ซึ่งเกิดขึ้นหลังโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยววิถีใหม่

BEST ประกอบด้วย B-Booking in advance การจองเพื่อใช้บริการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดสรรบริการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ทั้งการจำกัดจำนวนคน และการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะสะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับ

E-Environment เป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยธรรมชาติของไทยสวยงามเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ช่วงที่การท่องเที่ยวหยุดชะงักระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด เป็นช่วงที่ธรรมชาติฟื้นตัว อย่างเกาะสมุยช่วงที่ผ่านมามีเต่าขึ้นมาวางไข่ถึง 18-19 รัง สัตว์ป่าเองก็เช่นกัน ทำให้ทุกคนอยากจะอนุรักษ์และเก็บความสวยงามไว้ ดังนั้นเรามีแนวร่วมแล้ว เราจะไม่กลับไปเป็นอย่างเดิม

S-Safety ความปลอดภัย เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกนัยยะหนึ่งเช่นกัน ไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองแต่ยังต้องป้องกันการแพร่กระจายสู่คนอื่นด้วย โดยในส่วนของ ททท.ได้มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองใน 10 กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

T-Technology นอกจากจะนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยว อย่าง AR และ VR การนำเสนอข้อมูลเสมือนจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ยังเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วย ทั้งเรื่องการจำกัดจำนวนคน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือแพลตฟอร์ม Smart Map ซึ่ง ททท.เองก็นำโมเดลนี้มาใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย เพื่อจัดการจำนวนคน และให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปพร้อมกัน โดย ททท.จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็ง และเตรียมพร้อมรองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพียงแค่การตลาดเพียงอย่างเดียว เราเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะกลับมา และเข้มแข็งกว่าเดิม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและยั่งยืน Safe and Sustainable Future โดยมีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นแกนหลักของการท่องเที่ยววิถีใหม่

นักท่องเที่ยวเองก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ใช้ภาชนะส่วนตัว อาทิ แก้วน้ำ หลอด ช้อนส้อม ซึ่งจะช่วยลดขยะและการแพร่เชื้อไปพร้อมกัน และต้องไม่ลืมที่จะเคารพวิถีชุมชน เข้าไปเที่ยวแต่ไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ททท.มีการดำเนินโครงการลดโลกเลอะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวร่วมที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้คงความสวยงามต่อไป ทั้งหมดก็เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน..คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 242