อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

เด็กไทยหัวใจโขน

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.55 น.


''โขน''นับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่สง่า อ่อนช้อย แข็งแกร่ง ดุดัน หากแต่รวมความสวยงามด้านศาสตร์ศิลป์ไว้ได้อย่างวิจิตรงดงามและมีเด็กวัย 10 ขวบคนหนึ่ง ''น้องสตางค์''เด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลเพียง 1 เดียว ท่ามกลางเพื่อนๆที่เป็นเด็กโรงเรียนเอกชน ได้เข้าเรียนในโรงเรียนนาฏยลีลา จนวันนี้ได้เป็น 1 ในฑูตไอคอนสยาม เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

ภาพ-ข่าว / เดลินิวส์ออนไลน์

51,175 views

ความคิดเห็น