อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

'ลูกจ้าง-นายจ้าง'กับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.

''เดลินิวส์ออนไลน์'' พาไปรับเสียงสะท้อนความคิดเห็นลูกจ้าง-นายจ้าง หลังจากที่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบจากสนช. โดยมีสาระสำคัญ 4 ประเด็น คือ สิทธิลาคลอด สิทธิลากิจ เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้าง และ การเปลี่ยนตัวนายจ้าง ที่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างควรจะต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ภาพ-ข่าว / สุธิเกียรติ ศรีเจริญ, ชรินทรา คงเอียด

31,570 views

ความคิดเห็น