อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

กรด-ด่างในน้ำสำคัญอย่างไร

จากครั้งที่แล้วเราได้ รู้จักค่า pH ในดิน วิธีตรวจความเป็น กรด-ด่างในดินกันไปแล้ว ครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต นั้นคือ “น้ำ” ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำก็สำคัญไม่แพ้กัน แล้วเราจะเช็คได้ยังไง และ มันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชยังไง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.


วิธีตรวจเช็คค่า pH ในน้ำยังคงใช้ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้น้ำยาหยด เหมือนเดิม เพราะสะดวก หาซื้อง่ายราคาถูกให้ผลที่ดี โดยน้ำนำที่จะทดสอบหยดใส่ถาดหลุม แล้วหยดน้ำยาทดสอบลงไป 1 หยด จากนั้นเปรียบเทียบสีของน้ำกับแผ่นสีมาตรฐานที่ใช้อ่านค่า pH ของน้ำ ก็อ่านค่าได้เลย

ค่าที่ออกมา ถ้าต่ำกว่า 7 สารจะเป็นกรด หากมีความเป็นกรดสูง ธาตุอาหารของพืชจะละลายน้ำได้ดี พืชดูดไปใช้ได้ง่าย แต่รากพืชจะถูกกัดกร่อน และรากจะอ่อนแอ ส่งผลให้เชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่าย ในทางกลับกัน ถ้าค่าที่ออกมา สูงกว่า 7 จะเป็นด่าง นึกถึงน้ำสบู่ หากมีความเป็นด่างสูง ธาตุอาหารพืชจะตกตะกอนจนพืชไม่สามารถดูดซึมได้ ส่งผลให้พืชมีอาการแคระแกรน ใบเหลืองต้นไม้ที่เห็นชัดที่สุดคือ กล้วยไม้ เพราะกล้วยไม้ต้องการน้ำที่สะอาดปราศจากสารพิษ มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6–7 แต่น้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดต่อกล้วยไม้ คือ น้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ มีค่า pH ประมาณ 6.5 น้ำที่มี pH ต่ำกว่า 5.5 หรือสูงกว่า 7 จึงไม่ควรนำมาใช้รดกล้วยไม้น้ำบางพื้นที่อาจมีความเป็นกรดสูง อาจได้รับน้ำฝนที่เป็นฝนกรด แต่ต้องศึกษาดินในพื้นที่ด้วย น้ำเป็นกรด แต่ดินเป็นด่าง เมื่อทดสอบค่าที่ออกมาอาจจะเหมาะสมพอดีกับการปลูกต้นไม้ มีความเข้าใจผิดว่า ค่าความเป็นด่างคือ ค่าความเค็ม จริงๆแล้วไม่ใช่ และไม่เกี่ยวกัน ให้เข้าใจว่า ค่าความเป็นกรด ก็เหมือน น้ำส้มสายชู ค่าความเป็นด่าง ก็เหมือน น้ำสบู่ ต้นไม้ที่ปลูกกับดินส่วนใหญ่ถ้าดินและน้ำ มีค่าความเป็นกรดอ่อนจะดี ธาตุอาหารของพืชจะละลายน้ำได้ดี พืชดูดไปใช้ได้ง่าย แต่ทางที่ดีควรหมั้นตรวจเช็คค่า ความเป็น กรด-ด่าง ของทั้งดินและน้ำ จะดีที่สุด จะได้เข้าใจและหาทางแก้ไขถูกครับ
..............................................
คอลัมน์ “มหัศจรรย์ พรรณไม้”
เขียนโดย ‘เอกลักษณ์ ถนัดสวน’


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น