อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ละหุ่ง

ชื่อเรียกอื่น ๆ มะละหุ่ง คิติ คีเต๊าะ ปีมั้ว มะโห่ง มะโห่งหิน ละหุ่งแดง ใบ เดี่ยว รูปฝ่ามือ กว้างยาว 15-30 ซม. ดอก ช่อ ออกที่ปลายยอด ประโยชน์ ราก สุมไฟให้เป็นถ่านใช้เป็นยาแก้พิษ แก้ไข้เซื่องซึม อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ มะละหุ่ง คิติ คีเต๊าะ ปีมั้ว มะโห่ง มะโห่งหิน ละหุ่งแดง ต้น ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. ใบ เดี่ยว รูปฝ่ามือ กว้างยาว 15-30 ซม. ดอก ช่อ ออกที่ปลายยอด แยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีกลีบดอก ผล แห้ง แตกได้ มี 3 พู เปลือกเมล็ดสีน้ำตาลประขาว

    การใช้ประโยชน์ ราก สุมไฟให้เป็นถ่านใช้เป็นยาแก้พิษ แก้ไข้เซื่องซึม
   
   ข้อควรระวัง
น้ำมันจากเมล็ด ถ้าบีบโดยใช้ความร้อนจะมีโปรตีนที่เป็นพิษออกมาด้วย จึงไม่ใช้เป็นยา
   
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 138