อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

เรื่องน่ารู้ : เพี้ยกระทิงหรือขมวาน

ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบยาว ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว  ผล เป็นผลแห้งแตกได้ ใบแก่ปานกลาง ตากแห้ง  ลนไฟ รับประทานกับลาบ ประโยชน์ ใบ ใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น เป็นยาอบรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ        พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.15 น.

ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ใบ ประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปรี กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 6-11 ซม. ดอก ออกเป็น
ช่อแยกแขนงที่ซอกใบยาว 3-6 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว  ผล เป็นผลแห้งแตกได้ พบใน จีน เมียนมา  ลาว เวียดนาม กัมพูชา
ประเทศไทยพบที่ปาดิบแล้ง ใบแก่ปานกลาง ตากแห้ง  ลนไฟ รับประทานกับลาบ
      
การใช้ประโยชน์ ใบ ใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น เป็นยาอบรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ

ที่มา หนังสือพืชผักพื้นบ้าน ผัก-กับ-ลาบ “ลาบเมือง”.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 323