อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

เรื่องน่ารู้ : เพี้ยกระทิง หรือ ขมวาน

ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกในยาว 3-6 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว ผล เป็นผล แห้งแตกได้ พบในจีน เมียนมา ลาว ประเทศไทยพบที่ป่าดิบแล้ง ประโยชน์ ใบ ใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น เป็นยาอบ รักษาอาการวิงเวียนศีรษะ พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 05.00 น.

ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ใบ ประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ออกตรงข้ามใบย่อย รูปรี กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 6-11 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกในยาว 3-6 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว ผล เป็นผล แห้งแตกได้ พบในจีน เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ประเทศไทยพบที่ป่าดิบแล้ง ใบแก่ปานกลาง ตากแห้ง ลนไฟ กินกับลาบ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์ ใบ ใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น เป็นยาอบ รักษาอาการวิงเวียนศีรษะ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 254