อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

เรื่องน่ารู้ : ข่าคม

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 15-30 ซม. อังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 05.15 น.

ชื่อเรียกอื่น ๆ ก๊า ผักหละ ผักหาไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 15-30 ซม. ดอกย่อยสีขาว ผล รูปทรงกลม แห้งแล้วแตกออก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน–กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์ เหง้า ใช้แก้ไอ เป็นเครื่องเทศ ใช้ขับลม แก้ท้องอืด

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 18