อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

เรื่องน่ารู้ : มะกิ้ง หรือ ตรีหนุมาน

ไม้เถา เลื้อยพันขึ้นคลุมยอดไม้ มีมือจับแข็งแรง ใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นสามแฉก ก้านใบยาว 2.5 ซม. พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 05.15 น.


ไม้เถา เลื้อยพันขึ้นคลุมยอดไม้ มีมือจับแข็งแรง ใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นสามแฉก ก้านใบยาว 2.5 ซม. ดอก สีขาวครีม ค่อนข้างใหญ่ แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ มีน้อยดอก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกส่วนล่างเชื่อมกันเป็นหลอด ส่วนบนแผ่บานเป็นปากแตร เกสรผู้มี 3 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว มีก้านเกสรเมียยาว ผล เป็นผลสด กลม แป้น มีเนื้อ ผลแก่มีคราบนวล เมล็ด 6-8 เมล็ด รูปรี

การใช้ประโยชน์ เนื้อผล ใช้ลดการติดเชื้อแบคทีเรีย น้ำมันจากผล ใช้ชโลมผิวหนังสำหรับหญิงหลังคลอดบุตร  ใบ ใช้รักษาบิด ลดไข้ ถอนพิษ

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 63