อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

เรื่องน่ารู้ : มะกาเครือ

ต้นสูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีโคนใบกลมมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ หัสคุณผี สะไอ สะไอเครือ หัสอัยเครือ ไอหน่วยไม้ต้นสูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีโคนใบกลมมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่าง ๆ ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ตามกิ่งที่ไม่มีใบ สีเขียวอมเหลืองหรือครีม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ โคนสอบแคบหรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็น 2 แฉก ผล ทรงรีหรือค่อนข้างกลม สีดำหรือดำอมแดง ยาว 7-12 มม. เมล็ด รูปไข่ สีน้ำตาลแดง

การใช้ประโยชน์ ต้น เป็นยาฟอกโลหิต ผล แก้พิษ ต่อหรือแตนต่อย

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42