อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

"อยู่กับโควิด–19 อย่างไร จึงมีสุขภาพจิตดีและไม่เป็นโรค"

ปัญหาบางปัญหาเราสามารถแก้ไขด้วยตัวเราเองได้ แต่บางปัญหา เช่น โควิด– 19 อยู่นอกเหนืออำนาจของเราที่จะแก้ไขได้ ก็ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้มีอำนาจชี้แนะ แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะให้ประชาชนปฏิบัติตาม ส่วนเราต้องขยันและพากเพียร ในด้านติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้แล้วนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเรา

อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

"การผ่าตัดต้อเนื้อ"

ต้อเนื้อเป็นโรคของผิวหน้าลูกตาที่พบบ่อย โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีแสงแดดจัด สาเหตุหรือกระบวนการเกิดโรคต้อเนื้อนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องและนับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสุด

ผลกระทบจากโควิด–19 ต่อสุขภาพจิตคนไทย
อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

ผลกระทบจากโควิด–19 ต่อสุขภาพจิตคนไทย

โรคโควิด–19 เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหนทุกแห่ง และเกิดได้กับทุกคนในโลกใบนี้ และพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโควิด–19 (Covid–19) มีจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาที่แน่นอน

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

"โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่น"

คนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนอาจสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี) เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ? ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และไม่ได้เพิ่มขึ้นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น ในเด็กและวัยรุ่นเอง ก็พบอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ข้อคิดข้อฝากใหม่ ๆ ใน
อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ข้อคิดข้อฝากใหม่ ๆ ใน "วันงดสูบบุหรี่โลก–31 พฤษภาคม 2563"

ภาคีองค์กรรณรงค์เพื่อลด/งดการสูบบุหรี่ทำงานของเขาอย่างเข้มแข็งและได้ผลตลอดปี เหตุผลก็เพราะว่า เขาเหล่านี้ได้รู้แจ้ง เห็นประจักษ์ในพิษภัยของการสูบบุหรี่มาโดยตลอด

อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

"ต้อลมและต้อเนื้อ"

ต้อลม (pinguecula) มีลักษณะเป็นก้อนสีขาวเหลือง อาจเป็นแผ่นหรือนูนเล็กน้อยที่บริเวณเยื่อตาซึ่งคลุมอยู่บนตาขาวทางด้านข้างของกระจกตาหรือที่เรียกว่า “ตาดำ” ส่วนต้อเนื้อ (pterygium) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก (pteryx/pterygos ซึ่งแปลว่า ปีก)

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

"Stay safe : อยู่อย่างไร ให้ห่างไกลไวรัส"

ช่วงเวลาที่ COVID-19 กระจายอยู่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมาระยะหนึ่ง เราได้ยินคำว่า “ภูมิต้านทาน/ภูมิคุ้มกันของร่างกาย” มาตลอด และช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่า ภูมิต้านทาน/ความคุ้มกันของร่างกายมนุษย์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะปกป้องชีวิตมนุษย์จากการรุกรานของเชื้อไวรัส COVID-19

อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

"ยามวิกฤติ เป็นโอกาสบริจาคโลหิต บริจาคพลาสมา ช่วยผู้ป่วย"

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องไม่ทิ้งกัน รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย บริจาคพลาสมา (Plasma) ช่วยรักษาผู้ป่วย COVID-19

อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

"โรคเบาหวานกับ COVID-19"

ในขณะนี้เราประสบกับปัญหาโรคระบาดของเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า SARS-CoV-2 ซึ่งก่อให้เกิดโรค COVID-19 ส่วนใหญ่เชื้อสามารถแพร่กระจายในอากาศผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ในระยะ 1-2 เมตร แต่ในบางกรณีเชื้ออาจจะสามารถแพร่กระจายในรูปฝอยละอองขนาดเล็กซึ่งจะไปไกลกว่า 2 เมตรได้

อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.

"ความเครียดก่อเกิดโรค และการขจัดความ เครียด" ตอน 2

ท่านผู้อ่านที่ติดตามบทความคอลัมน์นี้มาโดยตลอดคงได้อ่านบทความเรื่อง “ความเครียดก่อเกิดโรค และ การขจัดความ เครียด” ตอนที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงรู้จักแล้วว่า “ความเครียด” คืออะไร มีความดีหรือไม่ดีอย่างไร