อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เพ็ญเดือน สาม วันมาฆบูชา
พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

เพ็ญเดือน สาม วันมาฆบูชา

วันเพ็ญเดือน 3 เมื่อ 44 ปีก่อนพุทธศักราช พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่หมู่ภิกษุ โดยมีใจความว่า การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การยังจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ณ พระวิหารเวฬุวัน พระอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ในวันนั้นถูกเรียกว่า วันมาฆบูชา

อ่าน
พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.55 น.

อ่าน "ความรู้เรื่องเมืองไทย" จะเข้าใจ- รักเมืองไทย

“หนังสือ “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ทำให้คุณรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และตระหนักในความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักไทยในมุมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย”

ปัญญาละความไม่รู้ รู้ความจริงว่ารักเป็นอกุศล
พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ปัญญาละความไม่รู้ รู้ความจริงว่ารักเป็นอกุศล

วันที่ 14 ก.พ. 64 ปัจจุบันวันแห่งความรักกลายเป็นวันสากลที่มีการแสดงออกถึงความรักของผู้คนทั่วโลก ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงผู้ที่หมายปองในความเป็นคู่รัก

อันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นไทย ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่
พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

อันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นไทย ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่

ประเทศที่มีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ได้ 88 คะแนนเท่ากัน อันดับ 3 ฟินแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

สหรัฐ ผลัดเปลี่ยนผู้นำ ท่ามกลางสังคมแตกแยก
พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

สหรัฐ ผลัดเปลี่ยนผู้นำ ท่ามกลางสังคมแตกแยก

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ คนที่ 46 ได้เข้าสู่พิธีปฏิญาณตน (Inauguration) รับตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งเป็นไปตามประเพณีที่มีมากว่า 200 ปี นับตั้งแต่ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรก เมื่อปี ค.ศ. 1789

พระธรรมสำคัญอย่างไร ธรรมะเป็นไฉน ?
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

พระธรรมสำคัญอย่างไร ธรรมะเป็นไฉน ?

การนับถือพระพุทธศาสนาของผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอามิสบูชาซึ่งเป็นการเคารพสักการะด้วยวัตถุสิ่งของ มากกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งควรเริ่มต้นจากการฟังธรรมตามกาล

ยกการ์ดสูง สู้โควิด-19 ต้องรู้เท่าทัน-อย่าได้ประมาท
พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยกการ์ดสูง สู้โควิด-19 ต้องรู้เท่าทัน-อย่าได้ประมาท

โควิด-19 เป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมอย่างร้ายแรงในทั่วโลก

ภัยของชีวิต
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

ภัยของชีวิต

ภัยของชีวิตมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงภัยร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นภัยจากความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ภัยจากการเจ็บป่วย ภัยจากธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก และความเดือดร้อนทั้งสิ้น ประการสำคัญภัยที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัฏ)

วิถีชีวิตใหม่ วิถีแห่งการละความไม่รู้
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

วิถีชีวิตใหม่ วิถีแห่งการละความไม่รู้

วันนี้เป็นวันสิ้นปีพุทธศักราช 2563 และวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราช 2564 การเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาในแต่ละปี สร้างความหวังให้กับผู้คนทั้งหลายซึ่งต่างมุ่งหวังให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ผู้ที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมหวังที่จะให้ความทุกข์ยากเดือดร้อนลดลงหรือหมดสิ้นไป

หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ.
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ.

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลกระจายอำนาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วอย่างทันท่วงที