อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

คำขอสุดท้าย "ขอรัฐบาลทำ One Map ให้สำเร็จ"

สัปดาห์นี้พาลัดเลาะไปดูช่วงท้ายของรัฐบาลชุดนี้ ควรดำเนินการกับผู้หาประโยชน์ในโครงการ One Map ให้จบสิ้น วอนรัฐขอให้เร่งทำให้สำเร็จ พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.


จากการที่ “แผนที่” ที่ใช้กันในส่วนราชการอยู่ในขณะนี้...มีปัญหา ทั้งมาตราส่วนที่ไม่เหมือนกัน ทำแผนที่ไม่ได้มาตรฐาน จนสร้างปัญหาขึ้นมามากมาย ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ปัญหาที่ดินจึงมีปัญหาตามมาอย่างยาวนาน ทั้งปัญหาที่รัฐออกที่หลวงทับที่ชาวบ้าน รัฐประกาศป่าอนุรักษ์ หรือป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินประชาชน ทั้งข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างเอกชนด้วยกัน ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ปัญหาชาวบ้านบุกรุกที่รัฐ ปัญหาการออกเอกสารล่าช้า ปัญหาการเรียกรับหรือหาผลประโยชน์จากปัญหาที่ดิน ทำให้มีการสะสมปัญหาและความขัดแย้งกันมายาวนาน จนสะสมกันเป็นปัญหาใหญ่

โดยข้อเท็จจริง คือ แผนที่ที่ใช้มีหลายมาตราส่วนที่แตกต่างกันไป เช่น กรมแผนที่ทหาร ใช้มาตราส่วน 1 : 50,000ส่วนกรมที่ดินใช้ 1 : 4,000 และกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ใช้หลายมาตราส่วนตามขนาดของพื้นที่ แต่ต้องย่อให้ลงในกระดาษ A4 ทำให้สับสนวุ่นวายไปหมด และเกิดช่องว่างให้มีการหาประโยชน์

การจัดทำแผนที่ระวางเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้ร่วมกัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) จึงเกิดขึ้นมาเมื่อร่วม 10 ปีที่แล้ว แต่จนขณะนี้การดำเนินการก็ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ทั้งๆ ที่ได้ใช้เงินงบประมาณไปแล้วหลายพันล้านบาท หรือร่วมๆ จะใกล้หมื่นล้านแล้ว

โดยมีข่าวคราวการทุจริตหาประโยชน์จากโครงการ One Map มาเป็นระยะๆ จนพูดกันอย่างกว้างขวางว่า One Map เป็นแหล่งหาประโยชน์ของคนบางคน และบางคนได้ประโยชน์ไปนอนกินอย่างสบายมากมายแล้ว โดยไม่ทุกข์ร้อนว่าประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหายมากมายขนาดไหนรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องไม่นิ่งนอนใจ เพราะเชื่อว่าได้รับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ว โดยให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องนี้บ่งบอกถึงความไม่ชอบมาพากลที่สามารถดำเนินการกับผู้หาผลประโยชน์กลุ่มนี้ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่สรุปความล้มเหลวการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงปีงบประมาณ ‭2543-2555‬ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 3,356.14 ล้านบาท ซึ่งพบว่าการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จไม่ได้

และยังมีอีกหลายโครงการที่มีปัญหา ซึ่งรัฐบาลและกระทรวง ทส. ควรเข้าไปตรวจสอบ เช่น โครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน (โครงการ Reshape) ปีงบประมาณ ‭2548-2552‬ ซึ่งการดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ แม้ใช้เงินไปมากมายแล้วก็ตาม

และอีกโครงการ คือ โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ปีงบประมาณ ‭2552-2555‬ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 2,356.80 ล้านบาท ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน เป็นการใช้จ่ายเงินไปอย่างน่าเสียดายการใช้เงินงบประมาณไปมากมายก่ายกองขนาดนี้ แต่การดำเนินงานกลับยังไม่แล้วเสร็จ และไม่เกิดประโยชน์เลย จนเกิดความเสียหายมากขนาดนี้ ควรที่รัฐบาลชุดนี้ที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศอย่างต่อเนื่องว่า จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้สิ้นซาก ยังไม่ได้ยินว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น ปปช. ปปท. สตง. ดีเอสไอ หรือ บก.ปปช ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเอาจริงเอาจังแต่อย่างใด

คนชั่วพวกนี้ยังชูคออยู่ในสังคม หลายคนยังอยู่ในอำนาจ ไม่ทราบว่าทำไมยังปล่อยไว้เช่นนี้ เพราะพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ทำให้ชาติบ้านเมืองได้รับความเสียหาย และประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไป ไม่ควรปล่อยให้คนชั่วเหล่านี้ลอยนวล

รัฐบาลนี้และนายกรัฐมนตรี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรจะสร้างผลงานไว้เป็นชิ้นโบว์แดงสักชิ้นก่อนลาจากกันไป หรือจะกลับมาใหม่ก็ไม่ว่ากัน แต่ช่วงท้ายของรัฐบาลชุดนี้ควรดำเนินการกับผู้หาประโยชน์ในโครงการนี้ให้จบสิ้นเรียบร้อย ลงโทษให้หนักสาสมและที่สำคัญขอให้ช่วยแก้ไขโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ที่จะแก้ปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเมือง และเป็นสิ่งที่ประชาชนยังรอคอยครับ.
...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 325