อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รจภ.ประกาศผล DigiFam Awards

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผลรอบตัดสิน DigiFam Awards กระตุ้นความตระหนักรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัลให้คนไทยได้ประสบความสำเร็จเกินคาด ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์  เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมว่า “การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากคนไทยดีเกินคาด และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสพและใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธี ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล อันจะนำไปสู่การลดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย”ผลงานยอดเยี่ยมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง สมอง 8.0  ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า คือ ทีม Alone และ ระดับประชาชนทั่วไป ทีม บ้านเกล้าใจ เรื่อง crazy  ส่วนทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม Banrai Studio 03  ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทีม HP media และ ระดับประชาชนทั่วไป ทีม Nongnine 01พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังมอบรางวัลพิเศษ Popular Vote แก่ผลงานที่มียอดไลก์ วิวและแชร์สูงสุด ซึ่งประเภทคลิปวิดีโอได้แก่ทีม PK Rainam จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และประเภทอินโฟกราฟิก ได้แก่ทีม ChongkhoGraphic 2 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไป อาทิ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยตั้งเป้าให้คนไทยตื่นตัวและรับรู้เรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26