อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

"บงตง"จัดงานพบปะมุสลีมะห์" สร้างครอบครัวสันติสุข

เบตงจัดงานพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีไทยมุสลิม จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตงเป็นประธานเปิดโครงการพบปะมุสลิมะห์ สร้างครอบครัวสันติสุข ครั้งที่ 9 โดยมีกลุ่มสตรีไทยมุสลิม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คนเข้าร่วมนายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ได้ จัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีไทยมุสลิม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีไทยมุสลิม ในการพัฒนาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้และถ่ายทอดให้กลุ่มสมาชิกเครือข่าย และบุคคลในครอบครัว โดยมีกลุ่มสตรีไทยมุสลิม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คนเจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ยะลา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36