อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

สภ.พลร่วมภาคีเครือข่าย อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

สภ.พลร่วมภาคีเครือข่ายอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยไม่ทำผิดกฎจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย. จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 00.16 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรพล จ.ขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายจราจร (เด็กแว้น) รุ่นที่ 2 โดยมี  พ.ต.อ.ณภัทรพงศ์ สมใจ ผกก.  พ.ต.ท.มนตรี บุษทิพย์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.สามารถ พิมพ์ดีด สวป.สภ.พล    หัวหน้าส่วนราชการคณะ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กต.ตร.สภ.พล เยาวชนในพื้นที่จำนวน150 คน และสภ.ภาคีเครือข่าย จำนวน10 สภ. ประกอบไปด้วย  สภ.บ้านไผ่  สภ.โนนศิลา สภ.มัญจาคีรี สภ.ชนบท สภ.โคกโพธิ์ชัย สภ.หนองสองห้อง สภ.แวงน้อย สภ.แวงใหญ่ สภ.บ้านแฮต สภ.เปือยน้อย  เข้าร่วมพิธีพ.ต.อ.ณภัทรพงศ์ เปิดเผยว่า  ในปัจจุบันเยาวชน(เด็กแว้น)ได้จับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ .ประลองความเร็วบนถนนสาธารณะ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  และปัญหาส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคม  และขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยกับผู้ใช้ถนนร่วมเส้นทางก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญ  จึงได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นโดย ตำรวจภูธรขอนแก่น ให้ สภ.ในสังกัดภูธรขอนแก่นจัดให้มีการอบรมเยาชนสัมพันธ์ขึ้น โดยทาง สภ.พล ได้รับให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมในรุ่นที่ 2  มี10 สภ.นำเยาวชนเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงกฎจราจร และ ป้องกันการไม่กระทำผิดกฎจราจร เป็นการรณรงค์และสนับสนุนให้เยาวชนปฏิบัติตามกฏหมายและกฏหมายจราจรอย่างถูกต้อง  ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแกนนำหรือกลุ่มตัวอย่าง  ขยายผลไปสู่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ต่างๆกับเด็กและเยาวชนเป็นพื้นฐานเกราะคุ้มกันในอนาคต  โดยมีวิทยากรจากขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาพล  โรงพยาบาลพล  และ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายจราจร สภ.พล  ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้.ศิริชัย  วนาทรัพย์ดำรง  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ ออนไลน์  จ.ขอนแก่น..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16