อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนวัดทุ่งคอก

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 00.25 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายเกรียงไกร โมรา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำพา ด.ญ.จิรดา มวนไทยสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงษ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงษ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ทุนการศึกษากับเยาวชน และนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษา และอบรมทั้งในด้านความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17