อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ตม.1ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯที่วัดเสมียนฯ

ตม.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดเสมียนนารี เพื่อให้ตระหนักถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 18.12 น.


เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (บก.ตม.1) นำโดย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ผบก.ตม.1) , พ.ต.อ.เจนกมล  คำนวน , พ.ต.อ.หญิงวิรญา พรหมายน , พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองผบก.อก.สตม.ปรก.บก.ตม.1 พร้อมด้วย ผกก.1 , 2 , 3 , กองกำกับการสืบสวนสอบสวน , ฝ่ายอำนวยการ , ข้าราชการในสังกัด บก.ตม.1 , ประชาชน และชาวต่างชาติจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯโดยกิจกรรมดังกล่าว ปฎิบัติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนผบก.ตม.1 กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ได้สั่งการให้มีการจัดโครงการจิตอาสาทำเราความดีด้วยหัวใจในทุกๆ เรื่อง เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความรักความสามัคคี และช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนคนไทย และชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทำให้วัดเสมียนนารี เป็นพื้นที่น่าอยู่สะอาดตา ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิด และร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ถิ่นฐานที่อยู่ ตนหวังว่าการทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย และขอให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลักสำคัญ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%