อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

ประชุมสุดยอด'อาเซียน'สำเร็จ สมบูรณ์ผลลัพธ์ประทับใจ

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์ ไทยกอบกู้ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิสร้างการยอมรับ-เชื่อมั่นแก่สังคมโลก พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.


การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 62 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ได้ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำประเทศ คณะผู้แทนต่างชาติและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คนทั่วโลก ทั้งความคืบหน้าและการบรรลุข้อตกลงจากการประชุมต่างๆ มีมากมาย ตลอดจนผู้นำประเทศทั้งหลายพอใจกับการจัดประชุมที่มีความเพียบพร้อมในทุกสิ่งอย่าง และบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยมิตรภาพที่อบอวลด้วยน้ำใสใจจริงที่มีต่อกัน นับว่า ประเทศไทยได้กอบกู้ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่สังคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมในครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและเจ้าภาพจัดการประชุมมีการประชุมมากถึง 9 การประชุม ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน 10 ประเทศ การประชุมอาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) การประชุมอาเซียน + 6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) การประชุมอาเซียน-จีน การประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น การประชุมอาเซียน-อินเดีย การประชุมอาเซียน-สหรัฐ การประชุมอาเซียน-สหประชาชาติ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAST Asia Summit – EAS)วันที่ 3 พ.ย. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” มีความตอนหนึ่งว่า “… มุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อผลักดันความร่วมมือในภูมิภาคไปสู่อนาคต พร้อมเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนให้เข้มแข็งต่อยอดจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และการประชุมผู้นำจี 20 (Group of 20-G 20) โดยประเทศไทยจะใช้เวทีนี้ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วน สร้างความเชื่อมโยงในกรอบต่างๆ ภายในอาเซียนและสานต่อการดำเนินงานพัฒนาในทุกด้าน...”

ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม ฯลฯ และประเทศต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สหรัฐ ฯลฯ อีกด้วยวันที่ 4 พ.ย. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมในฐานะประธานอาเซียนแถลงปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ มีความว่า “… ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สานต่อข้อริเริ่มของอาเซียนในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะกับจีน การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ภายใต้แนวทางความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ของอาเซียนที่ไทยได้ริเริ่มขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ และมีการสนับสนุนในเชิงวิชาการจากธนาคารโลกอีกด้วย การประชุมในครั้งนี้มีการต่อยอดส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาค โดยผู้นำอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับการสานต่อมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิค ผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือในลักษณะวิน-วิน (win-win) บนพื้นฐานของหลักการ คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน การเคารพซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน...”

“... การประชุมในครั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ (cyber) เพื่อส่งเสริมพื้นที่ไซเบอร์ที่เปิดกว้างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ...”

“…การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(อาร์เซป) ตามแถลงการณ์ร่วมของผู้นำเกี่ยวกับอาร์เซปเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มประเทศที่มีจีดีพี(GDP) รวมกันร้อยละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นอกจากนี้ผู้ประกอบการอาเซียนได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยง ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศ การสรุปการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ของอาเซียน ตลอดจนการริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมงไอยูยู (IUU) ผู้นำอาเซียนได้หารือเพื่อร่วมกับภาคีภายนอกในการต่อยอดสร้างความมั่นคงมนุษย์ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาขยะทะเล ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การส่งเสริมสิทธิและการศึกษาของเด็ก

นอกจากนี้อาเซียนยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับฟีฟ่าเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสนอตัวของอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2577 ....”“… และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีการประชุมอาเซียนตลอดทั้งปี เราตระหนักดีว่าเป้าหมายหลายๆ ด้านไม่สามารถบรรลุผลภายในปีเดียว ซึ่งไทยได้สานต่อข้อริเริ่มที่สำคัญจากปีก่อนๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับโลกของฟิลิปปินส์หรือการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรมของสิงคโปร์ เพื่อขับเคลื่อนวาระของอาเซียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้คนไทยทุกคนภูมิใจว่าปีนี้เราได้ช่วยกันวางรากฐานเพื่อนำอาเซียนไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ และผมมั่นใจว่าเวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผมขออวยพรให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าเพื่อสร้างอาเซียนที่ยั่งยืนในทุกมิติต่อไป ขอบคุณครับ”
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 278