อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 8 ธันวาคม 2562

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น.


@@@@ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต เป็นประธาน และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำรัฐวิคตอเรีย หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการพร้อมคู่สมรส และพนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม ต่อจากนั้น เวลา 12.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยมีนาง Kate Logan อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเป็นแขกเกียรติยศร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการและบุคคลสำคัญของฝ่ายออสเตรเลีย ตลอดจนเพื่อนมิตรของประเทศไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมงานรวมประมาณ 250 คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  
@@@@ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า นครซิดนีย์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย บุคคลสำคัญของฝ่ายออสเตรเลีย อาทิ คู่สมรสของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้แทนมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประธานรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้แทนนายกเทศมนตรี นครซิดนีย์ รวมทั้งผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนไทย คณะกงสุลต่างประเทศประจำนครซิดนีย์ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานราว 500 คนในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และ Colonel Michael Miller, RFD ผู้แทนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ แขกกิตติมศักดิ์ฝ่ายออสเตรเลีย ได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าด้วยดีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ตลอดจนความแข็งแกร่งของชุมชนไทยในนครซิดนีย์ รวมทั้งดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยจากชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจนการจัดเลี้ยงรับรองอาหารไทยและขนมไทย
 

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า นครซิดนีย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
 
@@@@ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติโดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน อาหารแห้ง ของเล่นเด็ก และของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้แก่ผู้ยากไร้ผ่านองค์กร St Vincent de Paul Society Canberra/Goulburn โดยมีหัวหน้าทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ข้าราชการและพนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมงาน
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
 
@@@@ ขอเชิญญาติโยมทุกท่านนำกุลบุตรผู้มีจิตศรัทธามาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลียวันที่ 4-11 มกราคม 2563 (รวม 7 วัน)ขั้นตอนพิธีบรรพชา เวลา 09.00 น. พิธีปลงผมสามเณรเวลา 09.30 น.พิธีแห่ผ้าไตรพระราชทาน และคณะนาคสามเณรรอบศาลาการเปรียญเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณรผ้าไตรพระราชทาน นายแอนดรู ปาร์ค กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนครบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลียจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางเจียรนัย รัตนวราหะ ประธานสมาคมไทยออสเตรเลีย รัฐควีนสแลนด์ อ่านหมายพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นายแอนดรู ปาร์ค ถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌาย์ครองผ้าไตรพระราชทาน ผู้ปกครองถวายผ้าไตรจีวรแด่นาคสามเณรผู้เป็นบุตรหลานของตน ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรตามขั้นตอน จนเสร็จพิธีเวลา 11.00 น. คณะสามเณรใหม่บิณฑบาตโปรดญาติโยมเวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรเวลา 12.00 น. ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกันหมายเหตุ ขั้นตอนพิธีกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบวชสามเณรไตรละ 50 เหรียญ
 
@@@@ ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่องในรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้น เมื่อคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ไฟป่าได้ลุกลามจนถึงวัดป่าพุทธธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ Dharug (ห่างจากนครซิดนีย์ไปทางเหนือราว 2 ชม. 30 นาที) ทำให้กุฎิ 2 หลังของวัดได้รับความเสียหายก่อนหน้า ที่ไฟจะลุกลามไปยังวัด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้แจ้งให้พระสงฆ์ 4 รูป  และผู้อยู่อาศัยที่วัดได้อพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เร่งเดินทางไปพบพระสงฆ์วัดพุทธธรรม ซึ่งย้ายมาพำนักชั่วคราวที่บ้านในเขต Cabramatta เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้มอบปัจจัยเพื่อเป็นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างนี้ นอกจากนั้น ยังได้พบปะชุมชนไทย ซึ่งอุปถัมภ์วัดเพื่อสามารถประสานงานกันต่อไป ขณะนี้ ทางการออสเตรเลียยังไม่อนุญาตให้เข้าไปที่วัด แต่จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีความปลอดภัยแล้ว พระสงฆ์ที่วัด มาจากหลายประเทศ อาทิ แคนาดา เยอรมนี เวียดนาม และไทย
 
 
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปพบพระสงฆ์วัดพุทธธรรม ซึ่งย้ายมาพำนักชั่วคราวที่บ้านในเขต Cabramatta เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้มอบปัจจัยเพื่อเป็นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการอพยพออกจากพื้นที่
 
@@@@ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นำโดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน ได้นำคณะกรรมการ ครูและผู้ปกครองบางส่วนไปร่วมงาน Federation’s Annual Gala Dinner 2019 ที่ Club Punchbowl (formally known as Croatian Club), 921 Punchbowl Rd, Punchbowl ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์โรงเรียนภาษาชุมชนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้ร่วมในงานมีมากกว่า 1,000 คน โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิThe Hon. Victor Michael Dominello, MP the New South Wales Minister for Customer Service นาย Jihad Dib MO - Shadow Minister for Skills and TAFE, Youth, Juvenile Justice and Assisting Multiculturalism ดร. Stepan Kerkyasharian AO - Chair Community Languages Schools Boardผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่มีโรงเรียนภาษาชุมชนของตนเป็นสมาชิกของสหพันธ์ ฯ กงสุล สรียา ปัญญาดีเป็นตัวแทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ของไทย สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี คือ นักเรียนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้รับเชิญให้ไปแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์และโปงลาง โดยการแสดงที่นักเรียนเลือกไปคือ ชุดฟ้าหยาด ซึ่งแสดงกันได้อย่างดีเยี่ยมในงาน ในงานนี้มีโรงเรียนที่มาร่วมมากกว่า 300 โรงเรียน แต่ทางสมาพันธ์ฯ เลือกให้มาแสดงเพียง 16 แห่งเท่านั้น จึงถือได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษียิ่งไปกว่านั้น พิธีกรในงาน คือ นส.เอนเจลิก้า คาซาโด ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี และนส.เอนเจลิก้ายังเป็นทูตของสมาพันธ์ ฯ ประจำปี 2019 อีกด้วย
 

 
โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นำโดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน ได้นำคณะกรรมการ ครูและผู้ปกครองบางส่วนไปร่วมงาน Federation’s Annual Gala Dinner 2019 ที่ Club Punchbowl เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
 
@@@@ แจ็คอนุวัฒน์ พรลดาวงศ์ และนาตาลี คูประเสริฐคว้าแชมป์ในการแข่งขันประจำประปี ของสมาคม กอล์ฟแห่งออสเตรเลีย ครั้งที่ 35 สำหรับการแข่งขันในรายการ The National Day Golf Tournament ประจำปีของสมาคมกอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลียเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดขึ้นที่สนาม MoorePark Golf Club เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 35 โดยมีนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ให้เกียรติเป็นประธานภายในงาน นายจรัล พรหมปัญญา นายกสมาคม กอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลีย ประกาศสรุปผลการแข่งขันมีดังนี้ ทั่วไป ชนะเลิศ ประเภทหญิงนาตาลี คูประเสริฐภรวิทย์ แก้วปลั่ง ชนะเลิศชาย ประเภท C (แฮนดี้แคป 21-36) Sungwoo Moonชนะเลิศชาย ประเภท B (แฮนดี้แคป 13-20) Shohel Nomuraชนะเลิศชาย ประเภท A (แฮนดี้แคป0-12) Monica Johnsonชนะเลิศ รางวัล Gross Winner และอนุวัฒน์ พรลดาวงศ์ ชนะเลิศ รางวัล Over Allอนุวัฒน์ พรลดาวงศ์ เป็นนักกอล์ฟ คนแรกในรอบ 35 ปี ที่คว้าแชมป์ Queen Cup และ King Cup ในซีซั่นเดียวกัน และ เป็นคนไทย คนแรกและคนเดียว ที่คว้าแชมป์สองสมัย คือ ในปี 2017 และปี 2019
 
 
การแข่งขันในรายการ The National Day Golf Tournament ประจำปีของสมาคมกอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลียครั้งที่ 35 เป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน King Cup จัดขึ้นที่สนาม Moore Park Golf Club เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา
 
@@@@ ฉบับบนี้ขอพาไปทำความรู้จักกับ เมืองตะเข็บชายแดนระว่างรัฐนิวเซาธ์เวลส์ และรัฐวิคตอเรีย นั่นคือ เมืองAlbury ซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับภูมิภาคในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนทางหลวง Hume Highway และทางด้านเหนือของแม่น้ำเมอร์เรย์ (Murray) อัลเบอรี่เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับพื้นที่สภาอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมือง City of Albury อัลเบอรี่มีประชากรในเมืองอยู่ 47,974 คน และแยกออกจากเมืองแฝด twin city คือ เมืองโวดองกา (Wodonga) ซึ่งขึ้นกับรัฐวิคตอเรียโดยมีแม่น้ำเมอร์เรย์คั่นกลาง ทั้งสองเมืองรวมกันเป็นเขตเมืองที่มีประชากร 93,603 คน (จากสถิติสำมะโนประชากรในเดือนมิถุนายน 2561) ห่างจากนครหลวงซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐ 554 กิโลเมตร และ 326 กิโลเมตร จากนครเมลเบิร์น เมืองหลวงวิคตอเรีย ได้รับการขนานนามตามชื่อของหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ อัลเบอรี่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างนิวเซาธ์เวลส์และวิคตอเรียและได้ประกาศเป็นเมืองมาตั้งแต่ปี 2489 ................ นอกจากจะเป็นจุดหยุดพักรถระหว่างทางซิดนีย์และเมลเบิร์นเพื่อทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำอย่างที่ทุกคนปฏิบัติแล้ว เมืองAlbury ยังมีจุดที่น่าสนใจหลายจุด เช่น Murray Art Museum Albury (MaMa) หรือชื่อเดิม Albury Regional Art Gallery ที่เพิ่งปรับปรุงโฉมใหม่เสร็จ เมื่อเดือน กันยายนที่ผ่านมา ใช้เงินถึง 10.5 ล้านเหรียญ ในการปรับปรุงสถานที่น่าดึงดูดของเมืองสำหรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์Botanical Gardensที่เก่าแก่ใจกลางเมืองที่สง่างาม เปิดอย่างเป็นทางการในปี 1877ตั้งอยู่ในทำเลที่มีเสน่ห์และเงียบสงบข้างแม่น้ำเมอเรย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสวนแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมายสำหรับการจัดวางการออกแบบการเลือกพืชและการออกแบบการปลูกประจำปี ในสวนมีพันธุ์พืชพื้นเมืองและพืชแปลกใหม่กว่า 1,000 ชนิด............. Hume Damเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1936 ในขณะนั้นเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้และเป็นหนึ่งในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาได้มีการขยายในช่วงระหว่างปี 1950 และ 1961ความจุเกือบสามล้านเมกกะลิตร และครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 343 กม. พื้นที่รับน้ำประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตรอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนกลายเป็นทะเลสาปที่ใช้สำหรับว่ายน้ำ, ล่องเรือ, สกีน้ำ, ร่มร่อนparagliding, ตกปลา, แล่นเรือใบ, เจ็ทสกีและพายเรือแคนู มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับปิกนิกบาร์บีคิวและสนามเด็กเล่น มีร้านค้า ร้านเช่าเรือแคนูและตั้งแคมป์ ตามแนวชายหาด..................... คนไทยที่นี่ประกอบอาชีพกันหลายอย่าง แต่ที่แน่ๆ คือ ร้านอาหารไทย ซึ่งก็มีอยู่หลายแห่ง ที่เจ้าของเป็นคนไทย เช่นThai Puka RestuarantBaan Sabai Jai Thai RestuarantThai Gasrsalong RestuarantChao Thai RestuarantPhabunchai Thai Restuarant Golden Food Thai RestaurantและReal Thai Kitchen อยู่ฝั่งเมืองWodongaติดค้างกันเอาไว้ก่อน ฉบับหน้าจะมาเล่าเรื่องร้านอาหารไทยเก่าแก่ และ popular ที่สุดของเมืองนี้ ทำไมถึงมีชื่อแปลกๆ ไทยภูคา Thai Puka Restaurant


เมือง Albury ซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับภูมิภาคในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนทางหลวง Hume Highway และทางด้านเหนือของแม่น้ำเมอร์เรย์ (Murray)มีประชากรในเมืองอยู่ 47,974 คน
 
ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61