อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

"พม.-ชาวบ้าน"ร่วมช่วยเหลือ "ชายชรา"เลี้ยงเหลน 6 คน

"พม.นครศรีธรรมราช จับมือกลุ่มชาวบ้าน ร่วมแรงช่วย ชายชราวัย 92 เลี้ยงเหลน 6 คน พร้อมวางแผนด้านการศึกษาเด็ก ปรับปรุงบ้าน บริหารเงินบริจาค  ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15.14 น.

จากกรณีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบและมอบเงินสงเคราะห์เบื้องต้น แก่ชายชราอายุ 92 ปี ที่เลี้ยงเหลน 6 คน เนื่องจากมีรายได้แค่เงินยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงติดตามเยี่ยมเยียนและวางแผนการดูแลช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวร่วมกับญาติ ชุมชน และกลุ่มผู้ก่อการดีตำบลไชยมนตรี โดยได้ข้อสรุป ดังนี้1. นางเอียด ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติ ยินดีรับดูแลน้องปังปอนด์ (เหลนคนสุดท้องอายุ 1 ปี 10 เดือน โดยทาง พมจ.จะช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัวนางเอียด, 2. หลานที่กำลังศึกษาทั้ง 4 คน จะเรียนโรงเรียนเดิม โดยมีญาติและชุมชนช่วยดูแล, 3. มียอดเงินบริจาคในบัญชีของเด็ก เป็นเงิน 1,009,000 บาท และยังมีเข้ามาเรื่อย ๆ โดยมีครอบครัว ชุมชน และชาวบ้าน ตำบลไชยมนตรี วางแผนการดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเหลนอายุ 16 ปี ญาติเด็ก 1 คน และนักพัฒนาชุมชนอบต.ไชยมนตรี ร่วมเปิดบัญชี โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่าย 2 ใน 3, 4. พมจ.นครศรีธรรมราชและชาวบ้านตำบลไชยมนตรี วางแผนการปรับปรุงบ้านและก่อสร้างห้องนอนสำหรับเด็กผู้หญิงให้มีความมั่นคงปลอดภัย  และ 5. มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชนติดตามผลการช่วยเหลือและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและการศึกษาต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33