อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

"สุโขทัย"แถลงจัดงานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับชาติ

เมืองพ่อขุน แถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ภาคเหนือ ภายใต้ชื่องาน "วิชาการก้าวนำ  หัตถกรรมก้าวหน้า  เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล"  เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.29 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี  จังหวัดสุโขทัย  นายสุชาติ  ทีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะให้เกียรติเข้าร่วมพิธี 
นายสุชาติ  ทีคะสุข  กล่าวว่า ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม 2562  ณ สนามแข่งขันทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 อำเภอ และโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่  21  ธันวาคม  2562  เวลา  17.00 น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายใต้ชื่องานจาก  “วิชาการก้าวนำ  หัตถกรรมก้าวหน้า  เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” 

นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวให้ทางสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีหัวหน้าส่วนและผู้เกี่ยวข้องที่แถลงข่าวประกอบด้วย นายโกวิท  ทรงคุณ  ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย นายวุฒิศักดิ์  เหล็กคำ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ต.อ.ศิริโชติ  ธเนศราภา  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  นายแพทย์บริรักษ์  ลัภนะกุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   
นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   และมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ทุกแขนงมาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก “การจัดงานศิลปหัตถกรรม ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถ่ายทอด สู่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำ จูงใจ ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นเอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองในภายหน้า รวมทั้งเป็นการสร้างทางเลือกให้เด็กและเยาวชน ที่กำลังนิยมการเป็นเสมียน หรือเข้าทำราชการ ให้หันมาสนใจงานศิลปหัตถกรรม อีกทางหนึ่ง    ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  มีเจ้าภาพหลักสี่ภูมิภาคคือ จังหวัดศรีสะเกษ (วันที่ 12 - 14  ธันวาคม 2562)  จังหวัดสมุทรปราการ  (วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562)  จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562)   และจังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 6 - 8  มกราคม  2563)  
ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้” 

ด้าน นายสุดเขต  สวยสม  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวว่า สถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม จะใช้สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นสนามแข่งขัน และสถานศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามแข่งขัน ก็จะใช้เป็นที่พักของผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขัน  ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะมาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ  จำนวน  53  เขตพื้นที่การศึกษา  และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  รวมแล้วประมาณ หนึ่งแสนกว่าคน  จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าบ้าน โดยได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ที่พัก สวัสดิการ อาหาร และอื่น ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและร่วมงาน เหมือนญาติมิตรที่เยี่ยมเยือน  ขอให้แขกผู้มาเยือนทุกคนสบายใจได้ว่า จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยอย่างเต็มที่ส่วนในด้านของความปลอดภัยและด้านจราจร  พ.ต.อ.ศิริโชติ  ธเนศราภา  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำหรับความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ได้วางกำลังพลไว้ทั้ง 9 อำเภอ  เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ร่วมงาน  เราขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนว่า เราจะร่วมกันดูแล สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

พร้อมกันนี้ นายแพทย์บริรักษ์ ลัภนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ด้านสุขอนามัย การดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีเกิดการเจ็บป่วยของผู้แข่งขันและผู้ร่วมงาน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม และประชาชนผู้ร่วมงานทุกคน ทางสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้จัดเวรยามและมอบหมายให้แพทย์ พยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในทุกพื้นที่ที่มีการแข่งขัน  สามารถเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ทันท่วงที กรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือขอรับการรักษาในเบื้องต้น สามารถดูแลได้ตลอด 24 ชม. และติดต่อสายด่วน 1669  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนภาคเอกชน นายโกวิท  ทรงคุณ  ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ในส่วนของภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ทุกฝ่ายในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่การจัดสถานที่พัก โรงแรม อาหาร ให้พร้อมและเพียงพอแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาจากการให้บริการปกติในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน 

จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมให้กำลังใจครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และขอเชิญชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่  21  ธันวาคม  2562  เวลา  17.00 น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายใต้ชื่องานจาก  “วิชาการก้าวนำ  หัตถกรรมก้าวหน้า  เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39