อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

"SUEZ"เผยแผนยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาขยะในประเทศไทย

สุเอซ (SUEZ) ผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโลก เผยแผนยุทธศาสตร์ “Shaping SUEZ 2030” เร่งพัฒนาขยะในประเทศไทย อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 06.31 น.


สุเอซ (SUEZ) ผู้นำด้านการบริหารการจัดการน้ำและของเสีย นำโดย นายอองตัวร์ ก๊อร์จ ประธานบริหารกลุ่มรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ บริษัท สุเอซ เอเชีย พร้อมด้วย นายเฌอโรม เลอ บอรก์เนีย ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการกลุ่มรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้ และ นายบุรินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร ผู้จัดการงานพัฒนาโครงการ ได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแผน 'Shaping SUEZ 2030' ซึ่งสุเอซได้เล็งเห็นโอกาสและความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำและขยะในทศวรรษหน้า ณ เดอะเฮ้าส์ ออนสาทร, กรุงเทพฯนายอองตัวร์ ก๊อร์จ ประธานบริหารกลุ่มรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ บริษัท สุเอซ เอเชีย เผยว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ 'Shaping SUEZ 2030' สุเอซมุ่งหวังที่จะรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการบริการและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ที่ทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำ อากาศ และดินโดยบริษัทใช้ประโยชน์จากจุดแข็งหลักของกลุ่ม ซึ่งได้แก่ นวัตกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ดีที่สุด มีทีมที่มีความเชี่ยวชาญสูง และชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ เพื่อการขับเคลื่อน และเติบโต ในการทำงาน อีกทั้งการมีส่วนร่วมของทุกคนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านนายเฌอโรม เลอ บอรก์เนีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมอีกว่า กลุ่มสุเอซยังประสบความสำเร็จในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ โรงงานรีไซเคิลพลาสติกโพลีเมอร์ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในกลางปี 2563 ในฐานะโครงการรีไซเคิลพลาสติกอย่างครบวงจรในทวีปเอเชียเป็นแห่งแรกของสุเอซ จะแปลงขยะจำพวกพลาสติกฟิล์มในท้องถิ่นราว 30,000 ตัน ให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ ทดแทนพลาสติกบริสุทธิ์ที่ผลิตจากฟอสซิลในประเทศไทยมีการเกิดขยะพลาสติกว่า 2 ล้านตัน/ต่อปี และมีการถูกรีไซเคิลเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น ในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรปและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยในปี 2030 คือการมุ่งเน้นการรีไซเคิลพลาสติก 100% ดังนั้น สุเอซ จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดขยะพลาสติกและยังเป็นการอนุรักษ์มหาสมุทร โดยโรงงานแห่งนี้จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซของสหภาพยุโรป และสนับสนุนแผนการของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทั่วโลกความสำเร็จของ SUEZ 2030 ก็เช่นเดียวกันกับการพัฒนาของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับสรรพกำลังและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทุกคนที่ร่วมในพันธกิจ ในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ในค่านิยมใหม่ของเรา คือ ความปรารถนาในด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ การให้เกียรติ และจิตวิญญาณของทีม บวกกับวัฒนธรรมที่ได้รับการหล่อหลอมให้มีจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะ เราทุกคนจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายใต้แผนกลยุทธ์ของเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปีสุเอซ คือผู้นำระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้ำและของเสียอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน มีพนักงานมากถึง 90,000 คน ใน 5 ทวีปทั่วโลก และกว่า 60 ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับพนักงานอีก 420 คน ในด้านการบริการบำบัดน้ำเสีย ด้านสุขาภิบาล การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ ในกลุ่มประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และพม่า สุเอซ ได้ดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกว่า 200 แห่ง รวมไปถึงการสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนา (R&D) 2 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13