อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

เช็กดวงประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.31 น. เที่ยงจริง เวลา 12.11 น. พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.


สุริยคติกาล วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.31 น. เที่ยงจริง เวลา 12.11 น. อาทิตย์ตก เวลา 17.50 น. จันทร์ตก เวลา 05.49 น.

วันนี้ เวลา 00.00-05.30 น. ดาวจันทร์เสวยกฤตติกานักษัตรฤกษ์ที่ 3 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย เป็นฤกษ์ที่ให้ความหมายในการใช้กำลังหรือใช้อำนาจเข้าทำการบังคับ ช่วงชิงกรรมสิทธิ์ของคนอื่นโดยพลการ เวลา 05.31-24.00 น. ดาวจันทร์(2) เสวยโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่ 4 ประกอบด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์ ภูมิปาโล แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นบูรณฤกษ์ที่เข้มแข็ง เหมาะแก่การวางฤกษ์ประกอบกิจการงานเพื่อความมั่นคงถาวรเป็นหลักฐานในระยะเวลายาวนาน ค่อย ๆ เจริญขึ้นจนบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เรื่องเกี่ยวกับอสังหา ริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน อาคารสถานที่ เวลา 00.00-05.30 น.-ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดโจโรฤกษ์ เวลา 05.31-06.31 น.-ทำการมงคลได้สารพัดตามฤกษ์บนหมวดภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 06.32-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) สีประจำวัน-สีเขียว สีสิริมงคล-สีม่วง ดอกตะแบก สีอัปมงคล-สีชมพู ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีมิถุน ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีตุล

เกิดวันนี้ เด็กชาย เด็ก ๆ เลี้ยงยากเมื่อโตจะแข็งแรง เป็นคนเฉลียวฉลาด เจรจามีน้ำหนักชัดถ้อยชัดคำน่าเชื่อถือ หากทำงานสองอาชีพจะทำได้นานและมั่นคง พึ่งญาติไม่ได้ ถ้าปฏิบัติตนดีก็จะไปในทางดี แต่ถ้าประพฤติมิชอบก็จะถึงกาลพิบัติ ชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดีและรุ่งโรจน์ เด็กหญิง รู้จักประมาณตน เฉลียวฉลาดปราดเปรียว ช่างเจรจา มีไหวพริบปฏิภาณดี เป็นผู้เสียสละ มีวาสนาและใจบุญสุนทาน ศรัทธาในเรื่องศาสนา สนใจศาสตร์รี้ลับ มีผู้ให้ความเมตตาเกื้อหนุน อนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดัง เนื้อคู่มักเป็นคนต่างถิ่นต่างแดน ครอบครัวราบรื่นเป็นหลักเป็นฐานขึ้นเกิดวันอาทิตย์  จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ จะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อยดีอยู่เสมอ การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาในภายหลัง ระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะจะเสียเงินโดยไม่จำเป็น มีเรื่องใช้เงินอยู่เสมอ ทั้งรายจ่ายที่จำเป็นและจำใจ ญาติบุตรบริวารทำให้มีรายจ่ายมากขึ้น มีความเพียรพยายามในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง

เกิดวันจันทร์ การงานเริ่มดีขึ้นเป็นระยะ ๆ ควรมีการมอบหมายการงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน มีโอกาสเดินทางไกลได้พบปะคนต่างถิ่นต่างแดน การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถของท่านที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากผลงานเก่า ๆ ของเก่า ๆ มรดกพินัย กรรม หากมีหนี้สินอยู่เมื่อมีเงินก็ควรชำระหนี้โดยเร็ว ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน

เกิดวันอังคาร จะมีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับการทำงาน จะได้งานที่พึงพอใจ การใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิตให้มาก โชคดีได้ลาภจากผลงานเก่า ๆ ที่ทำไว้ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ ไม่ควรให้ใครยืมของรัก เพราะจะนำความเดือดร้อนมาในภายหลัง ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน เพศตรงข้ามทำให้ร้อนใจ มีความคิดเห็นขัดแย้งกับหุ้นส่วนเพศตรงข้าม

เกิดวันพุธ ผลงานเก่าที่ทำไว้จะเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนดี มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล จะได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย มีความหนักแน่นอดทนดีมาก การเจรจาประสบความสำเร็จ อาชีพมีความเจริญก้าวหน้า จะได้รับข่าวสำคัญ ได้ลาภจากคนทางทิศใต้ ญาติพี่น้องเดินทางมาพบ ได้คบหาสมาคมกับช่างนักประดิษฐ์และคนในเครื่องแบบ การงานเจริญรุ่งเรืองดี

เกิดวันพฤหัสบดี จะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานมากขึ้น จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำอยู่ได้ไม่ยาก มีเงินผ่านมือเข้ามามาก แต่ก็มีรายจ่ายมาก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ หากมีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง มีความก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเกียรติยศ จะเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป ระวังเรื่องอาหารการกิน โชคดีมีลาภเรื่องการเงิน จะได้คบหาสมาคมกับผู้คนมากมาย ระวังจะมีความเห็นขัดแย้งกับคนใกล้ชิด มีสิ่งอบายมุขจะเข้าบ้าน

เกิดวันศุกร์ การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้งทำให้มีอุบัติเหตุและปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว ก่อนที่จะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ ปัญหาและอุปสรรคหากมีความเพียรพยายาม จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ ระวังเรื่องกามารมณ์ บริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ หากเจ็บป่วยจะหายเร็ว ได้เดินทางเพราะหน้าที่การงานได้รับผลดี จะได้คบหาสมาคมกับบุคคลสำคัญ การงานประสบความสำเร็จ ระวังของมีค่าจะตกหล่นสูญหาย

เกิดวันเสาร์ การเจรจาทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จและส่งผลดี การกู้ยืมเงินจะได้รับการอนุมัติ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี ได้คบหาสมาคมผู้คนมากมาย การเดินทางไกลจะมีปัญหา ระวังจะมีปัญหากับญาติพี่น้องคนใกล้ชิด มีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ ควรดูแลสุขภาพและควบคุมอารมณ์ให้ดี จะได้ทำงานที่ถูกใจ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น