อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

รร.วัดทุ่งคอก คว้า9เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คว้ารางวัล 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01.43 น.


 
เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้ร่วมกับ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน นางละเอียด สอิ้งทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งคณะครูนักเรียนนำ 13 กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ทั้งนี้มีกิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ส่วนรางวัลอีก 8 เหรียญทองได้จาก การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1- ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3ส่วนรางวัล 2 เหรียญเงิน ได้จาก การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยมืออิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 และอีก 2 เหรียญทองแดง ได้จาก การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3

นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวว่า ต้องแสดงความชื่นชมยินดีกับครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกคน ที่ร่วมกันเสียสละเวลาฝึกซ้อม ฝึกฝน จนทำให้นักเรียนมีทักษะ ความชำนาญ รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่เป็นกำลังใจสำคัญ สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุตรหลานได้ฝึกซ้อม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา โดยกิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลเหรียญทอง รวม 9 กิจกรรม จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

----------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%