อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

สมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จ.หนองบัวลำภู

จัดคอนสิร์ตการกุศล "ร่วมร้อยดวงใจให้ทหารผ่านศึก พันธุ์ดีที่มั่นคง " เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และสมทบทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาบุตรหลาน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01.46 น.


ณ ห้องภูหินลาดช่อฟ้า โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมทหารผ่านศึกนอก ประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและสังคม ภายใต้โครงการ "ร่วมร้อยดวงใจให้ทหารผ่านศึกพันธุ์ดีที่มั่นคง" โดยมีผู้ช่วยสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ พวาศิริ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี และทหารผ่านศึกนอกประจำการของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าว

ร้อยตรีคณพศ ภูมิธนพาณิช นายกสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู  กล่าวถึงเหตุผลและความเป็นมาว่ายังมีเพื่อนๆทหารผ่านศึกนอกประจำการของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วม 4,200 คน ที่กระจัดกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู อดีตเคยเป็นนายทหารและเคยสู้รบในสมภูมิสงครามมามากมาย และมีบางคนตกอยู่ในสภาพอันน่าสงสารขาดการเหลียวแลจากสังคม และในครั้งนั้นเขาคือนักต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทยสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรม”ร่วมร้อยดวงใจให้ทหารผ่านศึกพันธุ์ดีที่มั่นคง”พร้อมจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตมนต์แคนแก่นคูณ  ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00- 22.00 น.ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำภอเมืองหนองบัวสำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวหนองบัวลำภู เพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกบุตรหลาน ช่วยเหลือสวัสติการทหารผ่านศึกผู้ประสบทุกข์ มอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส มอบงินสมทบทุนอาหารกลางวันบ้านเด็กหนองบัวลำภู และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ร้อยตรีคณพศ ภูมิธนพาณิช นายกสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายและพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความรักความสามัคคี มีการสวัสดิการ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือประสานประโยชน์แก่ทางราชการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสืบไป รายละเอียดอื่นๆติดต่อและสอบถามได้ที่ ร้อยตรีคณพศ ภูมิธนพาณิช นายกสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู  09-304-449 และ 063-505-0884

------------------------------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20