อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

จับตาวัดบารมี!!หมู่บ้านศีล 5 : วัดประชารัฐสร้างสุข

สัปดาห์นี้ไปดู 2 โครงการ “หมู่บ้านศีล5” กับ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” จับตาให้ดีเป็นการแข่งวัดบารมีแม่ทัพขับเคลื่อนหรือไม่ พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.


การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะสงฆ์ของประเทศไทยภายใต้ความเห็นของมหาเถรสมาคม ภายใต้งบประมาณ งบสนับสนุนที่ชัดเจน กำลังผลักดันและขับเคลื่อนอย่างแข่งขันอยู่ 2 เรื่องใหญ่ คือ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ผู้ริ่เริ่มคือ สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ระยะเริ่มแรกขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปรองดองสำหรับคนในชาติ อันเป็นนโยบายหลักของ คสช. ในยุคนั้น ตอนหลังก็คล้อยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและตกผนึกออกมาเป็นโครงการ 1 ใน 14 โครงการของมหาเถรสมาคมในการขับเคลื่อนเรื่องปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาส วัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อน ระยะหลังๆ มานี้ ดูแล้วทีมงาน เหมือนจะหมดแรง..

แต่การปรากฎตัวของสมเด็จวัดปากน้ำ ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้คณะทำงานหมู่บ้านศีล 5 เหมือน “ปลากระดี่ได้น้ำ” กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันดีทันใด หลังจากโครงการหมู่บ้านศีล 5 แผ่วมานาน เพราะถูกรัศมีของโครงการวัด ประชารัฐ แผ่บารมีทับ ซึ่งหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าจะมีเรี่ยวแรงเหมือนช่วงแรกๆ หรือไม่ส่วนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณต้นปีมานี้เอง แต่กำลังมาแรงเนื่องด้วยได้ “แม่ทัพ” ผู้มากบารมีในวงการคณะสงฆ์คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและได้ “รองแม่ทัพ” พระธรรมรัตนากรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ทำงานขับเคลื่อน ซึ่งมีบารมีคณะสงฆ์ทุกเครือข่ายในการประสานให้ช่วยทำงานทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ เช่น กรมปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินทุนสนับสนุนจาก สสส. ด้วย

แต่หากจะถามว่าทั้ง 2 โครงการทับซ้อนกันหรือไม่ เหมือนทับซ้อนแต่ในแง่ความจริง โครงการศีล 5 เน้นพัฒนาบุคคล เน้นการสร้างความรู้รักสามัคคีภายในชุมชนหมู่บ้าน เน้นการพัฒนาที่มาจาก “ตัวบุคคล อันมีฐานคือชุมชน หมู่บ้าน”

ส่วนโครงการวัดประชารัฐ ลักษณะคล้ายๆ กับคำว่า “บวร” คือ บ้าน วัด และราษฎร์ ซึ่งหมายถึงชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรม 5 ส. เข้ามาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน

เพียงแต่..คณะทำงานต่างหากที่ทับซ้อน ตัวแม่ทัพชัดเจนคือ โครงการศีล 5 มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นผู้ริเริ่มและโดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาส วัดปทุมคงคา เป็นประธานคณะทำงาน ที่ถูกมองว่าเป็นโครงการของ คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ส่วนโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานคณะทำงานถูกมองว่าเป็นของ คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต

ทั้งสองโครงการนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้ง2นิกายที่ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อให้สังคมเห็นว่าคณะสงฆ์มีคุณค่าเป็นเสาหลักในสังคมไทย ลบคำติฉันนินทา “พระฉัน พระเธอ” ลงได้บ้าง แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ต้องดึง บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยให้เข้ามาทำงานให้มีบทบาทมากกว่านี้.เพราะคณะทำงานดูเหมือนจะทับซ้อนกันอยู่

หากไม่เชื่อย้อนกลับไปดูคณะจัดงานโครงการศีล 5 ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐมและอีก 2 วัน คณะจัดงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ในพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ประจำปี 2562” ให้กับวัดที่มีผลงานในระดับดีเด่น รวมทั้งงานเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ วัด ประชา รัฐ ก้าวที่มั่นคงสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร คณะทำงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันแทบทั้งสิ้น..แต่ถึงอย่างไรเสียพวกเราชาวพุทธต้องอนุโมทนากับพระคุณเจ้าทั้งหลายที่ท่านสละความสุขส่วนตัว..ก้าวพ้นจากกำแพงวัดมาร่วมด้วยช่วยกัน “อุ้มชูชาวบ้าน” แล้วสุดท้ายเมีเสียงแว่วๆ มาว่าก่อนมีโครงวัดประชารัฐ สร้างสุข มีพระสมเด็จรูปหนึ่งต้องการ “ปัดฝุ่น” หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือ อ.ป.ต. ขึ้นมาสานต่อ แต่พระสมเด็จที่มากบารมียิ่งกว่า ไม่เห็นด้วยจึงต้องพับไป.. การเมืองในคณะสงฆ์มีเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง ญาติโยมโปรดฟังหูไว้หู!! ส่วนการขับเคลื่อนงานทั้งสองโครงการเป็นเกมวัดบารมีหรือไม่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ..อย่ากระพริบตา..

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
...................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 446