อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

ทหารพล.ร.9 พร้อมเป็นที่พึ่งประชาชนในทุกโอกาส

กองพลทหารราบที่ 9 ร่วมกับส่วนราชการ และอาสากู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ บูรณาการตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 23.35 น.

เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 9 โดย พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9/ ผอ.ศบภ.พล.ร.9 สั่งการให้ พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.29 / ผอ.ศบภ.ร.29 ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลลาดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า และอาสากู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ บูรณาการตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ของกรมทหารราบที่ 29 และอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ สนาม ร.29 พัน.1โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อม ทั้งทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ตลอดจนการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือในการวางแผนการปฏิบัติที่สำคัญ ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับกำลังพลจากทุกภาคส่วน

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวการณ์ ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการดูแลประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่. " ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบก ห่วงใยประชาชน "

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%