อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงาน สืบสาน"บ้านเก่าเฮาตำแย"

"วัฒนา พุฒิชาติ"  ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชน "บ้านเก่าเฮาตำแย" ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.46 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม “บ้านเก่าเฮาตำแย”  ต.กำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบ้านตำแย โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า-แม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  นายประหยัด  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การแสดงโปงลางและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม 3 ตำบล ได้แก่ ต.สระกำแพงใหญ่  ต.กำแพงและต.สำโรง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพค้าขายและการเกษตรกรรม  ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้ตลาดวัฒนธรรมบ้านเก่าเฮาตำแย  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภออุทุมพรพิสัย ต่อไป.พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%