อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

'ทล.ชุมแพ'เปิดแผนพัฒนาปี63 รองรับเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้4.0

ทางหลวงชุมแพ เปิดแผนพัฒนาปี 63 ถนน ไฟส่องสว่าง ทางเท้า สวยงาม สะดวกสบาย รองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ 4.0 นโยบายจังหวัดขอนแก่น ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 22.09 น.


นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จะได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงถนนหนทาง ทางเท้า ไฟส่องสว่างในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพดังนี้ 1.ปรับแนวขยายถนนหมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว เป็น 8 ช่องทางจราจร ตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมถึงช่วงประมาณร้านสุวัฒน์คูโบต้า 2.ปรับแนวขยายถนนทางเท้า หมายเลข 228 ชุมแพ - สีชมพู จากด้านข้าง รพ.ชุมแพ ถึงประมาณปั๊ม ปตท.ทางออกไป อ.สีชมพู ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายถนนเป็น 4 เลน จากอำเภอชุมแพไปจนถึงอำเภอสีชมพู ในช่วงที่สามารถก่อสร้างได้

3.ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเส้นทางชุมแพ - สีชมพู จากชุมแพจนถึงบ้านหนองไผ่ใต้ 4.ปรับแนวขยายถนน ทางเท้า ทางคู่ขนาน ระบบระบายน้ำ ตั้งแต่สามเเยกโนนหันถึงตลาดโนนหันทางไปจังหวัดเลย 5.ปรับแนวขยายถนนทำทางคู่ขนานต่อเนื่องจากเดิมจนถึงสำนักงานอัยการ และในอนาคตจะขยายต่อจนถึงศาลจังหวัดชุมแพ 6.ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนมลิวรรณ ทางหลวงหมายเลข 12 เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่มีการติดตั้งทั้งหมด

และโครงการในอนาคตที่คาดว่าจะเร่งดำเนินการคือ 1.ปรับปรุงทางเท้าจากหน้าธนาคารออมสินถึงสำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  2.ปรับปรุงทางเท้าจากสามเหลี่ยมผ่าน ร.ร.ชุมแพศึกษา ถึงช่วงประมาณโรงน้ำแข็ง 3.ปรับปรุงพัฒนาเกาะกลางทางหลวง หมายเลข 12 ช่วงในเขตเมือง ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาของทางเทศบาลเมืองชุมแพสำหรับเรื่องที่กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในขณะนี้คือ ปัญหาหน้าโรงงานบ้านหอย จะดำเนินการให้แม่ค้าที่ขายของลุกล้ำเเนวเขตทางหลวงขยับเข้าไปขายในพื้นที่เอกชนให้เป็นระเบียบ และจัดระเบียบรถรับส่งพนักงานให้จอดไหล่ทางที่กำหนด เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน คาดว่าสิ้นเดือน ก.พ. 63 จะดำเนินการแล้วเสร็จ และจุดกลับรถเถื่อนต่างๆ ในพื้นที่จะไม่มีโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ทางแขวงมีโครงการก่อสร้างจุดกลับรถที่ปลอดภัยไว้แก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้ว อยู่ในระหว่างศึกษา คือ 1.จัดกลับรถหัวโต 2.จุดกลับรถแบบช่องลอด 3.จุดกลับรถแบบสะพานบก 4.จุดกลับรถคอสะพานเดิม ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะดำเนินการเลือกแบบและก่อสร้างให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดกลับรถที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน

นายกฤติเดช กล่าวอีกว่า ช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีนโยบายขอคืนพื้นที่ทางเท้าจากประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแพ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนช่วยกันเป็นอย่างดี จนสามารถทำทางเท้าอย่างสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบรองรับการเป็นเมืองต้นแบบสมาร์ทซิตี้ 4.0 นโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น

สุชาติ ปรีชาอนุวงศ์  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%