อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

กฟภ.แก้งคร้อKick Off จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ Kick Off  เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 23.26 น.


เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายธีระศักดิ์ พรหมดวงดี ผู้จัดการไฟฟ้า สาขาแก้งคร้อ นำพนักงานเปิด Kick Off  เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า โดย นายธีรศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานานยากต่อการแก้ไข ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสาไฟฟ้า แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงและพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก ดังนั้นการนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทางทิศเดียวกันทั้งประเทศ 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อคำสั่งให้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมอบของขวัญให้กับประชาชน จึงกำหนดให้การไฟฟ้าภูมิภาคดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 74 จังหวัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ มีการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยด้านนายยุทธศิลป์ คำพิทักษ์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแนะนำสายสื่อสารที่ใช้งานจับยึดบนคอนสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเส้นทางวิกฤตที่รับการพิจารณาจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวม 905 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้น 1,652.616 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนไฟฟ้ากว่า 5,3118 ต้น ในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ มีจำนวนทั้งหมด 16 เส้นทาง ระยะทางกว่า 37 กิโลเมตร คิดเป็นฉนวนไฟฟ้า 910 ต้น ในวันนี้ทางการไฟฟ้าภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ จึงนำร่องในการดำเนินการบนถนนเส้นทางสาย 201 ชัยภูมิ ชุมแพ และถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ

ชาตรี ทวีนาท 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38