อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

เปิดโครงการร่วมมือสร้างความปลอดภัยทัวริสต์ช่วงตรุษจีน

รมช.มหาดไทย เปิดโครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจําปี 2563 พร้อมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลภูเก็ต  พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.43 น.


เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 และสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์จัดขึ้น โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายหม่า เฟิ่ง ชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา, นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์, พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, นายเธียรชัย ชูกิตติบูลย์, รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต, นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายสุพจน์รอดเรือง ณ หนองคาย และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, Mr.หวังเกอ หัวหน้าชุดมูลนิธิพีซแลนด์, นายวิชชัช ไตรรัตน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ คนที่1, นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนคนที่2, นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต, นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, นายเลอพงษ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, นายทศพร เทพบุตร กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศเกาหลี ประจำจังหวัดภูเก็ต, นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ผู้บริหาร นิกรมารีน กรุ๊ป จำกัด,  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหาร นิกรมารีน กรุ๊ป จำกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน วันนี้เป็นวันที่มีความหมายและความสำคัญวันหนึ่ง สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนครบรอบปีที่ 45 ในปีนี้ และจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะให้ความอบอุ่นและความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวยุโรป ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย และนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเป็นวันที่สำคัญที่ต้องจารึกไว้ว่าหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในระดับโลกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นแลนด์มาร์คของโลก มีจุดเด่นของธรรมชาติ ภูมิทัศน์ ที่สวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้กับประเทศไทยและชาวจังหวัดภูเก็ต คนทั่วโลกรู้จักจังหวัดภูเก็ต ในความวิจิตรของความสวยงาม ของหาดทรายชายทะเล และสิ่งสำคัญคือน้ำใจของชาวจังหวัดภูเก็ตที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องธรรมดาของทั่วโลก ทั้งในยุโรป เอเชีย ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย รวมถึงสิงคโปร์ จะมีภัยธรรมชาติ และมีอุบัติเหตุ โดยทุกประเทศล้วนไม่อยากให้มีอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้น ล้วนอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและเกิดความประทับใจกลับไปทั้งความสุขจากการท่องเที่ยวการดูแลและการได้รับบริการที่ดี ตอนนี้ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ แม้ในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงด้านการป้องกันภัย แต่สิ่งสำคัญคือรัฐบาลรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสนใจในการพัฒนาระบบประสิทธิภาพการกู้ภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยและการกู้ภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั่วประเทศทั้งในพื้นที่ พัทยา ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด เพราะประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วน ในการที่จะสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อ ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเกิดความมั่นใจและกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพราะจากเหตุการณ์เรือล่มที่เกิดขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมาก จึงต้องกล่าวคำว่าขอโทษ แต่เราจะกลับมาช่วยกันปรับปรุงพัฒนา แสดงออกถึงความห่วงใย และแสดงออกถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของประเทศไทย ในการกู้ชีพกู้ภัยและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความอบอุ่นเป็นที่มั่นใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ไปยังนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้เห็นถึงความห่วงใยและมาตรการของประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยกู้ภัยของประเทศไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก สำหรับการจัดกิจกรรมร่วมมือกับมูลนิธิพีซแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคยเดินทางมาช่วยเหลือคนทีมหมูป่า ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เนื่องจากทีมกู้ภัยมูลนิธิพีซแลนด์ มีความประทับใจในการทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการของไทย ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ต้องการเรียกความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย การท่องเที่ยวทางทะเล และต้องการแสดงศักยภาพของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก จึงเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันก่อให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น โดยคลิปกิจกรรมในวันนี้ สื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะนำไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ชม เพื่อให้เห็นศักยภาพของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุให้ทั่วโลกได้เห็น เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็น World Class เป็นแผนที่ของโลกทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความสุขความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในปี 2020 ให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และตลอดไปนายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติภัยทางน้ำที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งการจ้างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) 

ดังนั้น มาตรการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างรายได้และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนมักมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เเละถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิพีซแลนด์ ซึ่งเป็นมูลนิธิด้านการกู้ชีพกู้ภัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยกู้ภัยของประเทศไทย ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ดังนั้นมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเมืองท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และมูลนิธิพีซแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำ การเตรียมความพร้อมการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธี เพิ่มความเข้มแข็งให้หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


   
โอกาสนี้นายนิพนธ์ เเละเเขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยสถานการณ์สมมุติมีการจำลองเหตุการณ์เรือท่องเที่ยว นิกร มารีน ขนาดใหญ่อับปาง เนื่องจากระบบปั๊มน้ำเรือขัดข้อง บริเวณระหว่างเกาะราชากับเกาะเฮ จากนั้นศูนย์ ศรชล. ได้วิทยุสื่อสารไปยังหน่วยต่างๆ ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ในการให้ความช่วยเหลือทั้งทางทะเลและอากาศยาน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในวันนี้ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพีซแลนด์ เข้าร่วมในการสาธิต ทำให้การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวต่างชาติ เเละสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์เเละชมการสาธิต

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ อาสาสมัครกู้ภัย จากมูลนิธิพีซแลนด์สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ร่วมดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27