อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

ร.ต.ท.ดร.มนัสอำนวยพรปีใหม่''อนันต์ สุวรรณรัตน์''

ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ นำคณะเข้าอำนวยพรปีใหม่นอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.


ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมพันธมิตรของ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เข้าอำนวยพรปีใหม่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ. สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นยิ่งนายอนันต์ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ให้เกียรตินำคณะทำงานมาอวยพรผมในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยินดีสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมดังเช่นที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร.ต.ท.ดร.มนัส กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ ท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจในภารกิจหลายๆ ด้านของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

นอกจากนั้นยังได้ขอบพระคุณกรมและหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ที่จังหวัดต่างๆ อาทิ วัดคุณพุ่ม วัดแห่งความกตัญญู จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอื่นๆ ที่กำลังจะดำเนินการ คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ดโอกาสนี้ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้กล่าวปิดท้ายว่า ในนามพี่น้องประชาชนบริเวณวัดคุณพุ่ม และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ ขอกราบขอบพระคุณ คุณอนันต์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน รวมไปถึงคุณสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่กรุณาให้การสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรร่วมประชุมเพื่อพัฒนาวัดคุณพุ่ม และพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต  มีความซาบซึ้งใจต่อการสนับสนุนจากทุกๆ ภาคส่วนที่ผมไม่สามารถจะเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ทำให้พวกเราร่วมกันทำประโยชน์เพื่อประชาชนและสังคมส่วนรวม น้อมนำการทำงานตามแนวทางพระราชทานที่ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไว้เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน อีกทั้งร่วมกันดำเนินงานน้อมนำตามพระปฐมบรมราชโองการ ในการสืบสาน รักษา และ ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%