อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ศูนย์เด็กเล็กฯ ประทาย จัดกิจกรรมแข่งกีฬาสี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.19 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กเรียนรู้การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬารู้รักสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-4 ปี มีผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขันด้วย

โดยมี สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลประทาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันได้เปิดเผยว่า จากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประทายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็กก่อนวันเรียน เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมกีฬาสีปฐมวัยให้เด็กเรียนรู้การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬารู้รักสามัคคีกิจกรรมกีฬาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมองในเด็ก พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมการแข่งกันกับบุตรหลาน เพื่อให้เด็ก และผู้ปกครองได้มีกิจกรรมร่วมกันผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมสนุกสนานกับการเล่นกีฬา อีกด้วย..

ทนงศักดิ์ อินเสนา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.นครราชสีมา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9