อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

"กฟภ.นากลาง" ระดมพนักงานจัดระเบียบสายสื่อสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมพนักงานจัดระเบียบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าถนนสาย 210 (หนองบัวลำภู-เลย) เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.23 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายสื่อสาร อาทิ การสื่อสารแห่งประเทศไทยสาขาหนองบัวลำภู(CAT) บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)สาขาหนองบัวลำภู บริษัท DATAC จำกัด (มหาชน) บริษัท AIS จำกัด (มหาชน)บริษัท TRUE MOVE จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอร์ด แบรนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท Interlink จำกัด และบริษัท UNI NET " จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2563 "โดยมีนายชาติชาย ฤาคำหาญ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายประภาส โยธา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง กล่าวว่าปัจจุบัน ระบบสายสื่อสารต่าง ๆ ที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลนากลาง มีเป็นจำนวนมาก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความสวยงาม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาได้ ดังที่ปรากฏในข่าวในแต่ละวัน ที่มีประชาชนเกิดอุบัติเหตุ จากสายสื่อสาร หย่อนหยาน เกี่ยวยานพาหนะของประชาชาชน ทำให้ได้รับอันตรายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และป้องกันอันตราย อาจเกิดขึ้นได้ และยังเป็นการสร้างทัศนียภาพให้กับอำเภอนากลาง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง จึงได้จัดโครงการนี้ขี้นและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยสาขาหนองบัวลำภู (CAT) บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)สาขาหนองบัวลำภู บริษัท DATAC จำกัด (มหาชน) บริษัท AIS จำกัด (มหาชน)บริษัท TRUE MOVE จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอร์ด แบรนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท Interlink จำกัด และบริษัท UNI NET ดำเนินการปรับปรุงระบบ จากหน้าโรงพยาบาลอำเภอนากลาง ถึงหน้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และจะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2563 จากนั้นพนักงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสาร ตั้งแต่ถนนสาย 210 (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง) ไปจนถึงหน้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เพื่อจัดทำเครื่องหมายก่อนเตรียมการจัดรื้อระบบสายสัญญาณ ต่อไป.สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32