อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ลดการเผาลดปัญหาฝุ่นละออง

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนลดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างจริงจัง ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.45 น.


เมื่อเร็วๆนี้นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า อำเภอชุมแพมีการขับเคลื่อนในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะในตำบลขัวเรียง ในการรณรงค์งดการเผาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เนื่องจากประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการประชาสัมพันธ์จากทางจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ซึ่งได้ให้นโยบายเน้นย้ำเรื่องการรณรงค์งดเผาหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดโดยเกษตรอำเภอชุมแพ ได้นำความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น การเพาะเห็ดขาย การอัดฟางก้อน การอัดก้อนใบอ้อย ซึ่งปัจจุบัน ราคาประมาณตันละ 1,000 บาท ถือเป็นการลดมลพิษได้ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันภาวะวิกฤตเรื่องผุ่น PM 2.5 มีผลกระทบต่อชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากโดยในปีที่ผ่านมาอำเภอชุมแพประสบปัญหาเรื่องฝุ่นละอองPM 2.5 พอสมควร แต่ในปีนี้โดยภาพรวมประมาณ 70-80 % เกษตรกรให้ความร่วมมือในการลดการเผาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในมาตรการลดการเผาและส่งเสริมให้เกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากพืชหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างดี จนทำให้เมืองชุมแพน่าอยู่สมกับเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
-----------------------------------------

นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65