อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

โรงเรียนเทศบาล2ฝึกทักษะ ปลูกผักสวนครัวให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ให้เด็กนักเรียน สนุกแบบเรียนปนเล่น ฝึกเสริมทักษะชีวิต ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.49 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ให้นักเรียนได้แง่คิด จากการลงมือทำ สนุกแบบเรียนปนเล่น ฝึกเสริมทักษะชีวิต
เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.รมิดา เมฆฉาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อให้นักเรียนได้แง่คิด จากการลงมือทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักสวนครัวด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกความสนุกเพลิดเพลินลงไปในวิชาการ ชนิดที่เรียกได้ว่า แบบเรียนปนเล่น เพื่อเสริมทักษะชีวิต และฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้ซึมซับความรู้ด้วยตนเอง อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เพื่อให้เกิดทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปต่อยอด หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในอนาคต ตามนโยบายของ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

น.ส.รมิดา เมฆฉาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) กล่าวว่า ได้นำคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว แบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้ทักษะการฝึกอาชีพ โดยมี น.ส.จินตนา แสนชา น.ส.ณฐมน แสนชา นายรังสรรค์ ศรีรุ่งเรือง นายตุลกานต์ ช่างสมบูรณ์ น.ส.วรนุช ภมรพล น.ส.กัญญาภัค มีแก้วน้อย น.ส.ปฐมา สมบูรณ์ดี นางพัชรินทร์ โพธิ์เผื่อนน้อย  น.ส.บุปผา ชูศรีจันทร์ น.ส.วีรดา ศรีบุญผล น.ส.ชนิตา สุดโต นางอมรา สำเนียงล้ำ ร่วมเป็นครูผู้ฝึกสอน เน้น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ในขณะลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกชื่นชอบ จนสามารถพัฒนาฝีมือ นำมาประกอบเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย
 
ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%