อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ร.ร.เทศบาล3คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งชันชักกะเย่อ

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชักกะเย่อ ประเภททีมชาย อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.38 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นายราชันย์ บุญชอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) นายสุรศักดิ์ รักภูมิ น.ส.นันทนา นาคผง ซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชผู้ฝึกสอน นำทีมนักกีฬาชักกะเย่อโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) เข้าร่วมการแข่งขันชักกะเย่อ “บางลี่วิชาการ” ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางลี่วิทยาสรุปผลการแข่งขันชักกะเย่อ รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) โดยกลุ่มนักเรียนคนเก่งที่สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้แก่ ด.ช.วิวัฒน์ ใจกล้า ด.ช.รพีพัฒน์ รัชวงษ์ ด.ช.ปริทัศน์ พุ่มงาม ด.ช.ณัชพล รอดดอนไพร ด.ช.ณรงค์ ใจซื่อ ด.ช.วีรภัทร ม่วงคุ้ม ด.ช.สุรชัย สืบถิ่น ด.ช.บุญญฤทธิ์ จิตหาญ ด.ช.เสฎฐวุฒิ อ้อมนอก โดยมี นายสุรศักดิ์ รักภูมิ เป็นโค้ช และครูผู้ฝึกสอนส่วนรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันชักกะเย่อ ประเภททีมหญิงได้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) อีกเช่นกัน โดยกลุ่มนักเรียนคนเก่งที่สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้แก่ ด.ญ.อรวรรณ ทองเดช ด.ญ.สุภัสสรา อ้อมนอก ด.ญ.พรรณิภา โพธิ์จินดา ด.ญ.อรณิช โตสวน ด.ญ.อรณิชา โตสวน ด.ญ.อริสรา นกใหญ่ ด.ญ.กนกกร เรือนทองดี ด.ญ.มณธิชา ศรีทนานันท์ ด.ญ.กัญญาณัฐ ศรีตองอ่อน ด.ญ.สุชาดา แดงละมูล โดยมี น.ส.นันทนา นาคผง เป็นโค้ช และครูผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และขอให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้เสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


 
ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%