อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดการแข่งขัน"ศรีสะเกษเกมส์"

"วิตถวัลย์ สุนทรขจิต" อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 "ศรีสะเกษเกมส์" จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.52 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 "ศรีสะเกษเกมส์" โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางอารยา ศิริทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตอีสานใต้ จำนวน 15 สำนักงาน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย จำนวนกว่า 900 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมนางอารยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ทักษะด้านกีฬาและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “ศรีสะเกษเกมส์” ขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการเล่นกีฬาให้กับบุคลากร โดยมีประเภทกีฬา ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล มี 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิง เปตอง ชาย-หญิง และเซปักตะกร้อชาย ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มี 2 ประเภท ประกอบด้วย วิ่งผลัดกระสอบและสกีบก รวมถึงการประกวดพาเหรดและกองเชียร์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของบุคลากร และต่อต้านสิ่งเสพติดทุกประเภท เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง และเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา รักการออกกำลังกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีความรู้ความเข้าใจ กฎกติกาและมารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้เชียร์ที่ดี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5